Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Identification number: 1613
University e-mail: anna.lateckova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Accountancy (FEM)

     
     
Projects
     
Publications
     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČDescription KPČ
Year
Details
1.
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií
Látečková, Anna -- Bigasová, Zuzana -- Škorecová, Emília -- Stabingis, Linas
Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 56--62. ISBN 978-80-552-1968-4. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings_sk.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019
Details
2.Management information system in business
Trnková, Michaela -- Látečková, Anna -- Súlovská, Petra
Manažérsky informačný systém v podnikovom riadení: Management information system in business.  In Proceedings of the 11th annual international scientific conference COMPETITION. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 290--296. ISBN 978-80-88064-45-9.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
3.Základy účtovníctva
Látečková, Anna
Základy účtovníctva. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 p. ISBN 978-80-552-1973-8.
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.