Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Identifikační číslo: 1615
Univerzitní e-mail: jozef.golian [at] uniag.sk
 

     Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
     
Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1J. GolianKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200631.12.2008
2J. GolianVšeobecné výzvygarant01.08.2018
30.06.2022
3
 Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhradJ. Golian
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201531.12.2017
4J. GolianVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2010
31.12.2011
5 Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
13.04.201831.12.2020
6
 Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľ
01.04.2016
31.12.2018
7 Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality životaJ. Golian
OP Výskum a inovácie
garant
01.01.201520.12.2015
8
 Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučbyErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2020
31.08.2023
9 Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstvaJ. Golian
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2019
01.01.2020
10
 Letná škola bezpečnosti potravínKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2011
31.12.2013
11 Letná škola Bezpečnosti potravínJ. GolianKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.05.2011
31.12.2013
12
 Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín
J. GolianVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
31.12.2024
13 Národný projekt Národná sústava povolaní IIIJ. GolianOP Ľudské zdrojegarant01.12.2014
31.12.2015
14 Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike
OP Ľudské zdroje
garant13.01.202030.09.2023
15
 Vidiecka univerzita tretieho veku
OP Ľudské zdroje
gestor a lektor19.08.201331.07.2015
16
 Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov.J. GolianKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
17KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2008
31.12.2010
18
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobeM. Šimko
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
gestor modulu
01.02.2019
19VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2008

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý