Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Identification number: 1615
University e-mail: jozef.golian [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

     Lesson     
     
Publications
     
Bodies
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.
Aktuálne trendy rozvoja potravinárského priemyslu
Golian, Jozef
Aktuálne trendy rozvoja potravinárského priemyslu. [Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita], 2020. 3 p.
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Details
2.
Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children
Benešová, Lucia -- Golian, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Martišová, Patrícia -- Vlčko, Tomáš
Analýza zastúpenia živočíšnych druhov v zeleninovo-mäsových príkrmoch určených pre deti = Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, p. 52--57. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).
BEEOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2020Details
3.
Bezpečnosť potravín od výroby až po spotrebu
Golian, Jozef
Bezpečnosť potravín od výroby až po spotrebu. In Roľnícke noviny. 91, 25 (2020), p. 24.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
4.
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave
Golian, Jozef
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. [Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita], 2020. ISBN 978-80-552-2144-1 (brož.).
2020Details
5.
Comparison of composition of selected meat products based on qualitative indicators
Golian, Jozef -- Čapla, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Benešová, Lucia -- Zajác, Peter
Porovnanie zloženia vybraných mäsových výrobkov na základe kvalitatívnych ukazovateľov = Comparison of composition of selected meat products based on qualitative indicators. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, p. 75--81. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).
BEE
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020Details
6.
Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria)
Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Belej, Ľubomír
Duálna kvalita potravinárskych výrobkov - porovnávacie testy na spoločnom trhu EÚ (medzi Slovenskom a Rakúskom) = Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria). In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, p. 65--74. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).
BEE
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Details
7.
Effect of commercial yogurt starter cultures on fermentation process, texture and sensoric parameters of white yogurt
Zajác, Peter -- Kúšová, Lenka -- Benešová, Lucia -- Čapla, Jozef -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Effect of commercial yogurt starter cultures on fermentation process, texture and sensoric parameters of white yogurt. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), p. 300--306. ISSN 1337-0960.
ADN
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
8.
Food adulteration and safety regarding detected market cases and consumer opinions
Fikselová, Martina -- Benešová, Lucia -- Zajác, Peter -- Golian, Jozef -- Čapla, Jozef
Food adulteration and safety regarding detected market cases and consumer opinions. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), p. 417--428. ISSN 1338-0230.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
9.
Food fraud key factors
Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Belej, Ľubomír
Potravinové podvody a ich kľúčové faktory = Food fraud key factors. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, p. 166--172. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).
BEE
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Details
10.
Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Polák, Peter -- Trakovická, Anna -- Židek, Radoslav -- Belej, Ľubomír -- Golian, Jozef
Funkčná analýza selekčných signálov v genóme mäsových plemien dobytka: Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 217--220. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
11.
Molecular diagnostic test systems for meat identification: A comparison study of the MEAT 5.0 LCD-array and innuDETECT assay detection methods
Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Drdolová, Zuzana -- Martišová, Patrícia -- Semjon, Boris -- Kozelová, Dagmar
Molecular diagnostic test systems for meat identification: A comparison study of the MEAT 5.0 LCD-array and innuDETECT assay detection methods. In Acta veterinaria. 89, 1 (2020), p. 89--96. ISSN 0001-7213.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
12.
Nové trendy a výzvy pre nasledujúce desaťročie
Golian, Jozef
Nové trendy a výzvy pre nasledujúce desaťročie. [Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita], 2020. 3 p.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020Details
13.Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., 75 ročný
Golian, Jozef
Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., 75 ročný. [Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita], 2020. 2 p.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.