Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Identification number: 1618
University e-mail: elena.horska [at] uniag.sk
 
Administration - Faculty of Economics and Management

     Lesson
     
Projects     Publications
     
     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Abrmanová
Reklama a jej vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka
April 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Silvia Adamiková
Marketing a merchandising maloobchodnej prevádzky
May 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Antoš
Food consumption patterns in association with psychical activity level
May 2021
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Bábiková
Medzinárodné marketingové kroky v teórií a praxi
May 2016Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lucia Bajcarová
Vplyv vizuálneho merchandisingu na nákupné správanie a tržby vybraných oddelení predajne
April 2017
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Bakayová
Inovatívne pristupy k vyskumu a marketingu vína
April 2015
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Bakayová
Inovatívny marketing vybraného podniku
April 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Baková
Kultúra a jej vplyv na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem
May 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karina Bartakovičová
Nové trendy marketingovej komunikácie a ich uplatňovanie v podmienkach slovenského trhu potravín
April 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Bednáriková
Inovatívny marketing v praxi spoločnosti TEKMAR s.r.o.
April 2012
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Bendová
Theory and Practice of 4A Marketing in Emerging Markets
May 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Beňovičová
Vplyv sociálnych médií na podporu marketingových cieľov spoločnosti In Cuple
April 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Berčík, PhD.
Retailingový marketing a lokalizačné stratégie v praxi maloobchodného reťazca COOP Jednota Brezno
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jakub Berčík, PhD.
Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín
September 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Bírová
Prostredie predajne a jeho vplyv na nákupné správanie zákazníka
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Blašková
Nákupné správanie na vidieku a retailingový marketing
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denis Bréda
Marketingový manažment Levických mliekarní a.s. a koexistencia v konkurenčnom prostredí
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Bundzíková
Vnímanie značky: lokálna značka verzus globálna značka na ruskom trhu
May 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Martin Čapla, PhD.
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR
August 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Černušková
Externé obchodné toky v kontexte regionálneho rozvoja a sociálnej zodpovednosti
April 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Čiefová
Biofarma, predaj z dvora a priamy kontakt so zákazníkom
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Ďurinová
Marketing rodinnej farmy Etelka
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Egyudová
Event marketing v teórii a praxi - Kaštieľ Mojmírovce
May 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Erik Énekeš
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
April 2021
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erik Énekeš
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
May 2019Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Farkašová
Impact of globalization on marketing at agri-food markets
April 2019
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Farkaš
Impact of the food ban and EU sanctions on agrisector and foreign trade of Russia and selected EU countries
April 2018
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Viktória Feketeová
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb
May 2020
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Forgáč
Advanced Eligibility of the European Social Fund for the Bratislava Region
April 2017Displaying the final thesis
30.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Andrea Fritzová
Economic sustainability of aromatization of premises in the selected business entity
April 2021
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Fúsková
Novodobý marketingový fenomén: Neuromarketing
April 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Fúsková
Vplyv vizuálneho merchandisingu na nákupné správanie a tržby vybraných oddelení predajne
April 2016
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Gajdoš
Guerilla Marketing as a New Trend in Marketing Communication
April 2017Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexandra Gálová
Medzinárodný marketing a stratégia teritoriálnej expanzie v praxi vybraného potravinárskeho podniku
April 2014Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Gálová
Teoretické a praktické východiská k využívaniu nástrojov komunikačnej politiky
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Gálová, PhD.
Flexibilita manažmentu značky TEKMAR a marketingovej komunikácie vo vybraných trhových segmentoch
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Gálová, PhD.
Tvorba medzinárodných marketingových stratégií pre rýchlo sa rozvíjajúce trhy: zamerané na agropotravinársky priemysel
September 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Linda Gilanová
Demografická segmentácia trhu a Maslovova hierarchia potrieb: komparatívna štúdia na slovenskom a ruskom trhu
April 2014
Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Mykola Hadupiak
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
May 2021
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Halaj
Nákupné centrum Europa a jeho spoločenská multifunkčnosť
April 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Erika Homolová
Obnoviteľné zdroje energie a zoodpovedná spotreba: mapovanie verejnej mienky
May 2015
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Horňáková
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
April 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Horvátová
Udržateľný marketing a zodpovedné podnikanie v praxi biofarmy Šuňava, PD
April 2014
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dorota Hrančíková
Ekonomické, manažérske a marketingové aspekty vybranej podnikateľskej aktivity
April 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dorota Hrančíková
Visual Merchandising, Aroma marketing and Senzory Marketing
May 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Svetlana Chaternuchová
Štandardizované verzus lokalizované stratégie vo využívaní medzinárodného obchodu
May 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Chovan
Vplyv vizuálneho marketingu na emotívne nákupné správanie zákazníka
April 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Kabinová
Identifikácia trhových príležitostí a ohrození na trhu s vínom vo vybraných krajinách
April 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivana Káčerová
Exportný marketing vybraného podnikateľského subjektu
April 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Koncová
Obnoviteľné zdroje energie a zoodpovedná spotreba: mapovanie verejnej mienky
May 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kóňová
Komparatívna štúdia vnímania krajiny pôvodu a jej produktov
April 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Kopáčová
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
May 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Nikola Kopáčová
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
April 2018
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nikola Kopáčová
Use of augmented reality in advertisement Tesco Mobile
May 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Diana Koseniuk
The strategy of Ukrainian enterprise entering the Slovak market
April 2021
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Klaudia Kováčová
Medzinárodný marketing v podmienkach EÚ
May 2015
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Krajčíková
Faktory úspešnosti pôsobenia vybraných agropotravinárskych podnikov krajín V4 v Rusku (prípadové štúdie)
April 2015
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Krajčíková
Event marketing v praxi agropotravinárskeho podniku
April 2011
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Králiková, PhD.
Imidž krajiny pôvodu a medzinárodná expanzia agropotravinárskych podnikov
April 2011Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Královičová
Vizuálny merchandising, aroma marketing a senzorický marketing v praxi maloobchodu
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Dominika Kucbeľová
Marketing Analysis of the John Deer Company and Its Brand Marketing
April 2021Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kuricová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and Poland
April 2018
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Veronika Kuricová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia, Poland and China
April 2018
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Levárska
Využitie marketingových nástrojov v komunikácii vybraných regionálnych špecialít
April 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Levická
Inovatívne prístupy k tvorbe plánu distribúcie a podpory predaja lokálneho výrobcu potravín
April 2020
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. Olaf Löbl, PhD.
Indentification of Opportunities and Threats for Internationalization of German Speaking Companies in the "Gulf Cooperation Council" Countries.
Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Romana Majerská
Exportný marketing vybraného podnikateľského subjektu
April 2017
Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Marianna Marčanová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
May 2018
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marianna Marčanová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of wine in Slovakia and Italy
May 2019
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. Horst Mehl, PhD.
New Product Development for a Niche Market: A Case of Weigh Price Labeller and Market Trends
July 2017Displaying the final thesis
71.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Denisa Nagyová
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
May 2018
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Némová
International marketing in theory and practice
May 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Radomíra Nižňanská
Marketing strategy for launching a new brand on the market
April 2021Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Nosálová
Senzorický (zmyslový) merchandising a zákaznícke hodnotenia
May 2014
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Nováková
A Comparative Study of Branded Food Products Price Perception Among Slovak and Russian Customers
April 2017
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Ondrejovičová
Vnímanie krajiny pôvodu potravín na ruskom trhu: príležitosti a ohrozenia pre európsky a ázijský agroobchod
April 2015
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrícia Paučová
Export marketing of selected agri-food company
May 2012
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Peciarová
Dôsledky etickej marketingovej komunikácie na kultúru
May 2011Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marek Petriľák, PhD.
Faktory úspešnosti predaja lokálnych agropotravinárskych produktov
October 2020
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Petriľák, PhD.
Reflexia kvality štúdia na FEM SPU v Nitre
April 2017
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Frederika Victoria Petyiová
Marketingová podpora lokálnych produktov a agroturistiky OZ Magna Via
April 2018
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Khabibullo Pirmatov, PhD.
Innovations and Value Added Process in Agricultural System in Uzbekistan
September 2019
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Poláčiková
Aróma ako faktor tvorby kvality prostredia a značky vo vybranom subjekte
May 2020
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Rebeka Račková
Využitie sociálnych médií pri aktivizácii trhového segmentu
April 2017
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Ruman
Zvýšenie návštevnosti blogu/internetovej stránky pomocou PPC reklamy a reklamy na sociálnych sieťach
May 2016
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Sabová
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku
April 2018
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Sabová
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov mliečnych výrobkov vo vybranom trhovom segmente
May 2020Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iryna Serhiyenko
Consumer preferences at milk market and their reflections at marketing strategy, objectives, planning and practical implementation: A Case of selected Ukrainian milk-processing company/companies
April 2019Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): PhDr. Dipl.-Kfm./Univ. Rainer Siegfried Albert Schenk, PhD.
Opportunities and threats of crowdinvesting
April 2014
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Kristína Sokolová
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
April 2021Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Straňáková
Economic and cultural diversity of the European Union and marketing implications
May 2012
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Struňáková
Potenciál rozšírenia maloobchodných sietí do menších obcí na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
93.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Samuel Sucháň
Výskum skrytých spotrebiteľských reakcií pri ambulantnom predaji
April 2015
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janka Szakállová
Vnímanie privátnych značiek potravinárskych produktov
April 2013
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Szakállová
Faktory úspešnosti presadenia sa jedlých olejov na slovenskom trhu
April 2013
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Szárazová
Demografická segmentácia trhu a Maslowova hierarchia potrieb - komparatívna štúdia na vybraných trhoch: Slovensko, Maďarsko a Francúzsko
April 2014Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Šebőková
Homogenizácia a lokalizácia v marketingovej praxi na rozvíjajúcich sa trhoch (EURUS)
April 2014
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Šedík, PhD.
Honey and customer driven marketing approaches in selected local markets in Russia and Slovakia
April 2016
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Šedík, PhD.
Využitie demografickej segmentácie pri tvorbe stratégií v marketingu včelieho medu
September 2019
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Šimončič
Augmented reality and customers' reflexion in international environment
April 2014Displaying the final thesis
101.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Peter Šimončič
Význam mobilných aplikácií a rozšírenej reality v marketingu potravín
September 2018Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Šompľak
Tradícia značky, pamäť, učenie a vernosť zákazníka: komparatívna štúdia na slovenskom a ruskom trhu
April 2013
Displaying the final thesis
103.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zdenka Šrámeková
Inovatívny marketing v potravinovom reťazci a presadenie sa na trhu.
August 2012
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Števčať
Komparatívna štúdia využívania internetu vo vybraných krajinách V4
April 2011Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Šulaj
Hidden emotions as the effect of non-verbal in-store communication with a customer
April 2017
Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Šulaj
Intercultural studies of effective online advertising in the segment of life-style food products
May 2018Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Katarína Takácsová
Analýza umiestnenia značiek vo vybranom maloobchode
May 2020
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Ubrežiová
Globálne procesy, lokálne trhy a spoločenská zodpovednosť firmy v medzinárodnom prostredí
March 2011
Displaying the final thesis
109.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Ubrežiová
Sociálna zodpovednosť a udržateľnosť medzinárodného podnikania: globálne procesy, lokálne dôsledky.
August 2014
Displaying the final thesis
110.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lívia Vágaiová
Vizuálny merchandising v praxi vybranej predajne
May 2016
Displaying the final thesis
111.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lívia Vágaiová
Vizuálny merchandising v praxi vybranej predajne
May 2018
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Varga
Poziciovanie privátnej značky vo vybranom maloobchodnom reťazci
April 2016
Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Emília Verbová
Vytvorenie marketingového programu pre zavedenie nového produktu na cieľový trh
April 2016
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Vozárová
Výrobkové a komunikačné stratégie v praxi potravinárskeho podniku
March 2011
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Vrbová
Imidž krajiny pôvodu a pozícia produktu na trhu
April 2011
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Zemková
Interkultúrna štúdia spotrebiteľského vnímania a interpretácie vonkajších atribútov mliečnych výrobkov na Slovensku a v Taiwane
April 2020
Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Zvarová
Neuroekonomika: Nový pohľad na nákupné rozhodovanie zákazníka o cene
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress