Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Identifikačné číslo: 1618
Univerzitný e-mail: elena.horska [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Abrmanová
Reklama a jej vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Silvia Adamiková
Marketing a merchandising maloobchodnej prevádzky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Bábiková
Medzinárodné marketingové kroky v teórií a praxi
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucia Bajcarová
Vplyv vizuálneho merchandisingu na nákupné správanie a tržby vybraných oddelení predajne
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Bakayová
Inovatívne pristupy k vyskumu a marketingu vína
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Bakayová
Inovatívny marketing vybraného podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Baková
Kultúra a jej vplyv na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Bartakovičová
Nové trendy marketingovej komunikácie a ich uplatňovanie v podmienkach slovenského trhu potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Bednáriková
Inovatívny marketing v praxi spoločnosti TEKMAR s.r.o.
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Bendová
Theory and Practice of 4A Marketing in Emerging Markets
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Retailingový marketing a lokalizačné stratégie v praxi maloobchodného reťazca COOP Jednota Brezno
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jakub Berčík, PhD.
Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Bírová
Prostredie predajne a jeho vplyv na nákupné správanie zákazníka
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Blašková
Nákupné správanie na vidieku a retailingový marketing
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Bréda
Marketingový manažment Levických mliekarní a.s. a koexistencia v konkurenčnom prostredí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Bundzíková
Vnímanie značky: lokálna značka verzus globálna značka na ruskom trhu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Čapla, PhD.
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Černušková
Externé obchodné toky v kontexte regionálneho rozvoja a sociálnej zodpovednosti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Čiefová
Biofarma, predaj z dvora a priamy kontakt so zákazníkom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Ďurinová
Marketing rodinnej farmy Etelka
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Egyudová
Event marketing v teórii a praxi - Kaštieľ Mojmírovce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Énekeš
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Farkašová
Impact of globalization on marketing at agri-food markets
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Farkaš
Impact of the food ban and EU sanctions on agrisector and foreign trade of Russia and selected EU countries
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Forgáč
Advanced Eligibility of the European Social Fund for the Bratislava Region
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Vladimír Fuga
Faktory úspešnosti poziciovania lokálnych a regionálnych agropotravinárskych produktov na Slovensku
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Fúsková
Novodobý marketingový fenomén: Neuromarketing
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Fúsková
Vplyv vizuálneho merchandisingu na nákupné správanie a tržby vybraných oddelení predajne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Gajdoš
Guerilla Marketing as a New Trend in Marketing Communication
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Gálová
Medzinárodný marketing a stratégia teritoriálnej expanzie v praxi vybraného potravinárskeho podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Gálová
Teoretické a praktické východiská k využívaniu nástrojov komunikačnej politiky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Gálová, PhD.
Flexibilita manažmentu značky TEKMAR a marketingovej komunikácie vo vybraných trhových segmentoch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Gálová, PhD.
Tvorba medzinárodných marketingových stratégií pre rýchlo sa rozvíjajúce trhy: zamerané na agropotravinársky priemysel
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Linda Gilanová
Demografická segmentácia trhu a Maslovova hierarchia potrieb: komparatívna štúdia na slovenskom a ruskom trhu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Halaj
Nákupné centrum Europa a jeho spoločenská multifunkčnosť
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Homolová
Obnoviteľné zdroje energie a zoodpovedná spotreba: mapovanie verejnej mienky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Horňáková
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Horvátová
Udržateľný marketing a zodpovedné podnikanie v praxi biofarmy Šuňava, PD
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dorota Hrančíková
Ekonomické, manažérske a marketingové aspekty vybranej podnikateľskej aktivity
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dorota Hrančíková
Visual Merchandising, Aroma marketing and Senzory Marketing
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Svetlana Chaternuchová
Štandardizované verzus lokalizované stratégie vo využívaní medzinárodného obchodu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Chovan
Vplyv vizuálneho marketingu na emotívne nákupné správanie zákazníka
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Kabinová
Identifikácia trhových príležitostí a ohrození na trhu s vínom vo vybraných krajinách
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Káčerová
Exportný marketing vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Koncová
Obnoviteľné zdroje energie a zoodpovedná spotreba: mapovanie verejnej mienky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kóňová
Komparatívna štúdia vnímania krajiny pôvodu a jej produktov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Kopáčová
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Nikola Kopáčová
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Kopáčová
Use of augmented reality in advertisement Tesco Mobile
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klaudia Kováčová
Medzinárodný marketing v podmienkach EÚ
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Krajčíková
Faktory úspešnosti pôsobenia vybraných agropotravinárskych podnikov krajín V4 v Rusku (prípadové štúdie)
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Krajčíková
Event marketing v praxi agropotravinárskeho podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Králiková, PhD.
Imidž krajiny pôvodu a medzinárodná expanzia agropotravinárskych podnikov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Královičová
Vizuálny merchandising, aroma marketing a senzorický marketing v praxi maloobchodu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominika Kucbeľová
Marketing Analysis of the John Deer Company and Its Brand Marketing
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kuricová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and Poland
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Veronika Kuricová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia, Poland and China
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Levárska
Využitie marketingových nástrojov v komunikácii vybraných regionálnych špecialít
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Ing. Olaf Löbl, PhD.
Indentification of Opportunities and Threats for Internationalization of German Speaking Companies in the "Gulf Cooperation Council" Countries.
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Romana Majerská
Exportný marketing vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Marianna Marčanová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marianna Marčanová
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of wine in Slovakia and Italy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Ing. Horst Mehl, PhD.
New Product Development for a Niche Market: A Case of Weigh Price Labeller and Market Trends
júl 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Denisa Nagyová
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Némová
International marketing in theory and practice
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dominika Nosálová
Senzorický (zmyslový) merchandising a zákaznícke hodnotenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Nováková
A Comparative Study of Branded Food Products Price Perception Among Slovak and Russian Customers
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Ondrejovičová
Vnímanie krajiny pôvodu potravín na ruskom trhu: príležitosti a ohrozenia pre európsky a ázijský agroobchod
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Paučová
Export marketing of selected agri-food company
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Peciarová
Dôsledky etickej marketingovej komunikácie na kultúru
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marek Petriľák
Faktory úspešnosti predaja lokálnych agropotravinárskych produktov
október 2020Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Petriľák
Reflexia kvality štúdia na FEM SPU v Nitre
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Frederika Victoria Petyiová
Marketingová podpora lokálnych produktov a agroturistiky OZ Magna Via
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Khabibullo Pirmatov, PhD.
Innovations and Value Added Process in Agricultural System in Uzbekistan
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rebeka Račková
Využitie sociálnych médií pri aktivizácii trhového segmentu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Tomáš Rebič
Využitie senzorického marketingu pri tvorbe, poziciovaní a propagácii vína ako produktu
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Ruman
Zvýšenie návštevnosti blogu/internetovej stránky pomocou PPC reklamy a reklamy na sociálnych sieťach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Sabová
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iryna Serhiyenko
Consumer preferences at milk market and their reflections at marketing strategy, objectives, planning and practical implementation: A Case of selected Ukrainian milk-processing company/companies
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: PhDr. Dipl.-Kfm./Univ. Rainer Siegfried Albert Schenk, PhD.
Opportunities and threats of crowdinvesting
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Straňáková
Economic and cultural diversity of the European Union and marketing implications
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Struňáková
Potenciál rozšírenia maloobchodných sietí do menších obcí na Slovensku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Samuel Sucháň
Výskum skrytých spotrebiteľských reakcií pri ambulantnom predaji
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Janka Szakállová
Vnímanie privátnych značiek potravinárskych produktov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Szakállová
Faktory úspešnosti presadenia sa jedlých olejov na slovenskom trhu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Szárazová
Demografická segmentácia trhu a Maslowova hierarchia potrieb - komparatívna štúdia na vybraných trhoch: Slovensko, Maďarsko a Francúzsko
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šebőková
Homogenizácia a lokalizácia v marketingovej praxi na rozvíjajúcich sa trhoch (EURUS)
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šedík, PhD.
Honey and customer driven marketing approaches in selected local markets in Russia and Slovakia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Šedík, PhD.
Využitie demografickej segmentácie pri tvorbe stratégií v marketingu včelieho medu
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šimončič
Augmented reality and customers' reflexion in international environment
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Šimončič
Význam mobilných aplikácií a rozšírenej reality v marketingu potravín
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šompľak
Tradícia značky, pamäť, učenie a vernosť zákazníka: komparatívna štúdia na slovenskom a ruskom trhu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zdenka Šrámeková
Inovatívny marketing v potravinovom reťazci a presadenie sa na trhu.
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Števčať
Komparatívna štúdia využívania internetu vo vybraných krajinách V4
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Šulaj
Hidden emotions as the effect of non-verbal in-store communication with a customer
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Šulaj
Intercultural studies of effective online advertising in the segment of life-style food products
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Ubrežiová
Globálne procesy, lokálne trhy a spoločenská zodpovednosť firmy v medzinárodnom prostredí
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Andrea Ubrežiová
Sociálna zodpovednosť a udržateľnosť medzinárodného podnikania: globálne procesy, lokálne dôsledky.
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lívia Vágaiová
Vizuálny merchandising v praxi vybranej predajne
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lívia Vágaiová
Vizuálny merchandising v praxi vybranej predajne
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Varga
Poziciovanie privátnej značky vo vybranom maloobchodnom reťazci
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Verbová
Vytvorenie marketingového programu pre zavedenie nového produktu na cieľový trh
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Vozárová
Výrobkové a komunikačné stratégie v praxi potravinárskeho podniku
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vrbová
Imidž krajiny pôvodu a pozícia produktu na trhu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Zvarová
Neuroekonomika: Nový pohľad na nákupné rozhodovanie zákazníka o cene
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná