Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Identifikačné číslo: 1618
Univerzitný e-mail: elena.horska [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional trainingE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant30.04.201430.04.2014
2 Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinuE. HorskáZmluva o dieloZodpovedná riešiteľka10.06.201931.08.2019
3 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.200831.08.2009
4 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201331.08.2014
5 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.200931.08.2010
6 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201231.08.2013
7 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201631.08.2017
8 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201531.08.2016
9 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201431.08.2015
10 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201031.08.2011
11 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201131.08.2012
12 Budovanie kapacít expertov na zabezpečenie kvality v Rusku a KazachstaneE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.01.202014.01.2023
13 Central Asian Network for Internationalisation of Higher EducationE. HorskáErasmus Mundusgarant01.07.201301.07.2013
14 Central Asian Network for Internationalization Higher EducationE. HorskáErasmus Mundusgarant03.03.201403.03.2014
15 Cross-border educationE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant30.04.201430.04.2014
16 Ecological Farming - sustainable development under the Erasmus+ programmeE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant30.04.201430.04.2014
17 Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2012/13E. HorskáErasmus (okrem mobilít)garant01.06.201230.09.2013
18 Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2013/14E. HorskáErasmus (okrem mobilít)garant01.06.201330.09.2014
19 EULAlinks IIE. HorskáErasmus Mundusgarant01.07.201301.07.2013
20 EULAlinks SENSEE. HorskáErasmus MundusKoordinátorka15.07.201414.07.2018
21 Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor IIE. HorskáLeonardo da Vincigarant01.06.201331.05.2014
22 Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácieE. HorskáMVTSgarant01.01.200731.12.2009
23 Euro Russian Academic NetworkE. HorskáErasmus Mundusgarant15.07.201130.06.2015
24 Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SRE. HorskáVEGAgarant01.01.200631.12.2008
25 Financial Literacy OnlineE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201531.08.2018
26 Fostering Latina America Sustainable Development through higher education mobility and cooperationE. HorskáErasmus Mundusgarant03.03.201403.03.2014
27 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávaniaD. MoravčíkováSlovak Aidmetodický riešiteľ20.11.201430.05.2016
28 HewenE. HorskáErasmus Mundusgarant01.07.201301.07.2013
29 Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravínE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201831.08.2021
30 Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredieE. HorskáZmluva o dielogarant02.10.201831.01.2019
31 Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdiíJ. BerčíkKEGASpoluriešiteľ01.04.201631.12.2018
32 Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketinguJ. GálováCOST (European Cooperation in Science and Technology)Expert01.06.201831.05.2022
33 Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológiiJ. BerčíkErasmus+ KA2 Strategické partnerstváExpert01.12.201831.05.2021
34 Improve Skills through mobility Learning ExperiencesE. HorskáLeonardo da Vincigarant01.07.201301.07.2013
35 Joint EranetE. HorskáErasmus Mundusgarant12.07.201312.07.2013
36 Knowledge transfer from V4 Countries to Macedonia in field of value chain in organic agricultureE. HorskáSmall Grants STOP!!!garant01.09.201501.09.2015
37 Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdieE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstváKoordinátorka01.09.201431.08.2017
38 Medzinárodný marketing: Višegrádska perspektívaE. HorskáVisegrad Scholarship Programgarant01.04.201231.12.2014
39 Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcokE. HorskáKEGAgarant01.01.200831.12.2010
40 Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom StredomoríE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátorka15.10.201514.10.2018
41 Multikultúrne vzdelávanie pre európske občianstvoE. HorskáGrundtviggarant01.04.200701.12.2009
42 Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácieE. HorskáAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.07.201701.07.2017
43 Podpora sociálneho podnikania vo vyššom vzdelávaní na Blízkom východeJ. GálováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaExpert15.01.201914.01.2022
44 Posilnenie podnikovej kultúry v agrárnom vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátorka15.10.201614.10.2019
45 Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v AlbánskuE. HorskáSlovak Aidgarant04.05.201809.05.2018
46 Rozvoj verejnej akreditácie poľnohospodárskych programov v RuskuE. HorskáTempusKoordinátorka01.12.201330.11.2017
47 Smerom k udržateľnosti vo výrobe, maloobchode a spotrebeE. Horskáštátne programy výskumu a vývojagarant01.12.201830.11.2020
48 Sociálna adaptácia a participácia pracovných migrantov v celoživotnom vzdelávaníE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátorka15.10.201714.10.2020
49 Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA NitraE. HorskáZmluva o dieloHlavná riešiteľka27.09.201715.01.2018
50 Southern Universities for Training Harmonization IIE. HorskáLeonardo da Vincigarant21.03.201321.03.2013
51 Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifíkE. HorskáStandard Grants STOP!!!Lokálny koordinátor01.08.201331.07.2014
52 Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácnostíE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstváKoordinátorka01.09.201631.08.2019
53 Trainig and Education Alliance for Mobility to Central AsiaE. HorskáErasmus Mundusgarant03.03.201403.03.2014
54 Trhové a spotrebiteľské štúdieE. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.201631.08.2017
55 Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom vzdelávania praxe v oblasti riadenia rizíkE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátor15.11.201814.10.2021
56 Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom zlepšenia vzdelávania a praxe v oblasti riadenia rizíkJ. GálováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaExpert15.11.201914.11.2022
57 Udržateľný rozvoj subjektov v potravinovom reťazci v podmienkach Slovenskej republikyE. HorskáVEGAgarant01.04.201131.12.2013
58 Úloha podnikania vo vývoji agropriemysluE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátorka15.10.201614.10.2019
59 Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth InitiativesE. HorskáFlagship projekt STOP!!!garant01.09.201501.09.2015
60 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdrojemanažér publicity19.08.201331.07.2015
61 Vyššie ciele národnej organizačnej reformyE. HorskáTempusKoordinátorka01.12.201230.11.2015
62 Vytvorenie agroobchodných centier v JordánskuJ. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaExpert01.01.201931.12.2021
63 Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravínE. HorskáVEGAKoordinátorka01.01.201431.12.2016
64 Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiáchE. HorskáKEGAgarant01.04.201601.04.2016
65 Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službáchJ. BerčíkVšeobecné výzvyRiešiteľ01.08.201830.06.2022
66 Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstvaJ. BerčíkVEGASpoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
67 Vývoj programov poľnohospodárskeho poistenia na univerzitách na UkrajineE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátorka15.10.201714.10.2020
68 Vzájomné uznávanie akreditácie študijných programov v EÚ, Rusku a ČíneE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátorka15.10.201614.10.2019
69 Watch and Market Visegrad FoodE. HorskáSmall Grants STOP!!!Koordinátorka01.02.201601.02.2016
70 Young BusinessmenE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant01.09.201501.09.2015
71 Zelený most: Európske skúsenosti pre lokálny udržateľný rozvojE. HorskáLeonardo da Vincigarant01.09.201228.02.2014
72 Zlepšenie legislatívy družstiev pre propagáciu sociálnej kohézieE. HorskáStandard Grants STOP!!!Koordinátorka25.05.201725.11.2017
73 Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včeláreniaP. ŠedíkErasmus+ KA2 Strategické partnerstváExpert01.02.2020

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý