Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Identifikačné číslo: 1618
Univerzitný e-mail: elena.horska [at] uniag.sk
 
profesorka - Katedra marketingu a obchodu (FEM)
administratíva - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

     
Výučba     Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional trainingE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
30.04.2014
30.04.2014
2
J. Gálová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Riešiteľka
15.11.2020
14.11.2023
3 Akademická a podnikateľská aliancia na posilnenie hospodárskej extroverzie
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancie
Riešiteľka01.11.2020
31.10.2023
4 Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinuE. HorskáZmluva o dielo
Zodpovedná riešiteľka
10.06.201931.08.2019
5
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Riešiteľka15.11.2020
14.11.2023
6
E. HorskáCEEPUSKoordinátorka01.09.200831.08.2009
7CEEPUS
Koordinátorka
01.09.2013
31.08.2014
8 Aplikovaná ekonómia a manažmentCEEPUSKoordinátorka
01.09.2009
31.08.2010
9
 Aplikovaná ekonómia a manažmentCEEPUS
Koordinátorka
01.09.2012
31.08.2013
10E. Horská
CEEPUS
Koordinátorka01.09.2016
31.08.2017
11
E. HorskáCEEPUS
Koordinátorka
01.09.2015
31.08.2016
12
 Aplikovaná ekonómia a manažmentE. Horská
CEEPUS
Koordinátorka
01.09.2014
31.08.2015
13E. Horská
CEEPUS
Koordinátorka
01.09.201031.08.2011
14
CEEPUSKoordinátorka01.09.2011
31.08.2012
15
 Aplikovaná ekonómia a manažmentJ. Gálová
CEEPUS
Kontaktná osoba
01.09.2019
31.12.2020
16
 Aplikovaná ekonómia a manažmentJ. GálováCEEPUS
Kontaktná osoba
01.09.201831.08.2019
17
CEEPUS
Kontaktná osoba
01.09.202031.08.2021
18J. GálováCEEPUS
Kontaktná osoba
01.09.2017
31.08.2018
19
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.01.202014.01.2023
20
 Central Asian Network for Internationalisation of Higher Education
Erasmus Mundus
garant
01.07.2013
01.07.2013
21
 Central Asian Network for Internationalization Higher Education
Erasmus Mundus
garant03.03.2014
03.03.2014
22 Cross-border education
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
30.04.201430.04.2014
23 Ecological Farming - sustainable development under the Erasmus+ programmeE. Horská
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
30.04.2014
30.04.2014
24Erasmus (okrem mobilít)garant01.06.201230.09.2013
25
Erasmus (okrem mobilít)
garant01.06.2013
30.09.2014
26
Erasmus Mundus
garant
01.07.2013
01.07.2013
27 EULAlinks SENSE
Erasmus Mundus
Koordinátorka15.07.201414.07.2018
28
Leonardo da Vinci
garant
01.06.201331.05.2014
29 Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácieMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2007
31.12.2009
30
 Euro Russian Academic NetworkErasmus Mundus
garant
15.07.2011
30.06.2015
31E. Horská
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2008
32
 Financial Literacy OnlineE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.2015
31.08.2018
33
 Fostering Latina America Sustainable Development through higher education mobility and cooperationErasmus Mundus
garant
03.03.201403.03.2014
34
 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
Slovak Aid
metodický riešiteľ
20.11.2014
30.05.2016
35
 HewenE. Horská
Erasmus Mundus
garant01.07.2013
01.07.2013
36Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.201831.08.2021
37
 Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredieE. HorskáZmluva o dielogarant
02.10.2018
31.01.2019
38
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.04.2016
31.12.2018
39
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Expert01.06.2018
31.05.2022
40 Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na SlovenskuE. Horská
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Vedúca riešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
41
 Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Expert01.12.2018
31.05.2021
42
Leonardo da Vinci
garant
01.07.201301.07.2013
43
P. Šedík
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Zástupkyňa vedúceho projektu01.01.2021
31.12.2023
44
E. HorskáErasmus Mundus
garant
12.07.2013
12.07.2013
45
E. HorskáSmall Grants STOP!!!
garant
01.09.2015
01.09.2015
46
Horizont 2020 Garant01.02.2021
47
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Koordinátorka
01.09.2014
31.08.2017
48 Medzinárodný marketing: Višegrádska perspektívaE. HorskáVisegrad Scholarship Program
garant
01.04.2012
31.12.2014
49
 Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcokE. HorskáKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2008
31.12.2010
50 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiályE. MarišováInterreg Europe
riešiteľ
01.01.2017
31.12.2021
51 Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom StredomoríErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKoordinátorka15.10.2015
14.10.2018
52E. Horská
Grundtvig
garant01.04.200701.12.2009
53
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2017
01.07.2017
54 Podpora sociálneho podnikania vo vyššom vzdelávaní na Blízkom východeErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
15.01.2019
14.01.2022
55 Posilnenie podnikovej kultúry v agrárnom vysokoškolskom vzdelávaní
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2016
14.10.2019
56E. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstváKoordinátorka
01.11.2020
31.10.2022
57E. Horská
Slovak Aid
garant
04.05.201809.05.2018
58E. HorskáTempus
Koordinátorka
01.12.201330.11.2017
59E. Horská
Štátne programy výskumu a vývoja
garant
01.12.201830.11.2020
60
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2017
14.10.2020
61
 Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA NitraE. Horská
Zmluva o dielo
Hlavná riešiteľka
27.09.2017
15.01.2018
62
Leonardo da Vinci
garant
21.03.2013
21.03.2013
63
E. Horská
Standard Grants STOP!!!
Lokálny koordinátor
01.08.2013
31.07.2014
64
 Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácnostíE. Horská
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Koordinátorka
01.09.2016
31.08.2019
65 Stredoeurópska sieť pre udržateľné a inovatívne hospodárstvoE. Horská
Polish National Agency for Academic Exchange
Lokálna koordinátorka
01.10.2019
30.09.2021
66 Trainig and Education Alliance for Mobility to Central AsiaE. HorskáErasmus Mundus
garant
03.03.2014
03.03.2014
67
 Trhové a spotrebiteľské štúdieE. HorskáCEEPUSKoordinátorka
01.09.2016
31.08.2017
68
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátor
15.11.201814.10.2021
69J. Gálová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert15.11.201914.11.2022
70
 Udržateľný rozvoj subjektov v potravinovom reťazci v podmienkach Slovenskej republikyVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.04.201131.12.2013
71
 Úloha podnikania vo vývoji agropriemysluE. Horská
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2016
14.10.2019
72
 Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth InitiativesE. Horská
Flagship projekt STOP!!!
garant
01.09.2015
01.09.2015
73
 Vidiecka univerzita tretieho vekuOP Ľudské zdroje
manažér publicity
19.08.201331.07.2015
74
 Vyššie ciele národnej organizačnej reformyE. HorskáTempusKoordinátorka
01.12.2012
30.11.2015
75
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
01.01.201931.12.2021
76
J. GálováErasmus+ KA2 Strategické partnerstváRiešiteľka
31.12.2020
30.12.2022
77 Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Koordinátorka01.01.201431.12.2016
78
 Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiáchE. HorskáKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.04.2016
01.04.2016
79
J. Berčík
Všeobecné výzvy
Riešiteľka
01.08.2018
30.06.2022
80
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka01.01.201831.12.2020
81
E. Horská
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2017
14.10.2020
82 Vzájomné uznávanie akreditácie študijných programov v EÚ, Rusku a ČíneE. Horská
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2016
14.10.2019
83
E. Horská
Small Grants STOP!!!
Koordinátorka
01.02.2016
01.02.2016
84
 Young BusinessmenE. Horská
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
01.09.2015
01.09.2015
85
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ
01.02.2019
86
 Zelený most: Európske skúsenosti pre lokálny udržateľný rozvojE. Horská
Leonardo da Vinci
garant
01.09.2012
28.02.2014
87
 Zlepšenie legislatívy družstiev pre propagáciu sociálnej kohézie
Standard Grants STOP!!!
Koordinátorka
25.05.2017
25.11.2017
88
P. Šedík
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
89
 Zvyšovanie kvalifikácie absolventov účtovníctva na palestínskych vysokých školách s cieľom uspokojiť potreby trhu práce QPAE. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Lokálna koordinátorka
15.11.2020
14.11.2023
90
 Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváExpert
01.02.2020
02.02.2020

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý