Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Elena Horská
Identifikačné číslo: 1618
Univerzitný e-mail: elena.horska [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Advantages of formation and perspective models of agricultural cooperatives in the Republic of Kazakhstan = Ventajas de los modelos de formación y perspectiva de cooperativas agrícolas en la República de Kazajstán
Akimbekova, Galiya -- Horská, Elena -- Yegizbayeva, Gulnur
Advantages of formation and perspective models of agricultural cooperatives in the Republic of Kazakhstan = Ventajas de los modelos de formación y perspectiva de cooperativas agrícolas en la República de Kazajstán. In Espacios. 39, 18 (2018), s. 1--12. ISSN 0798-1015.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
2.Consumer sensory evaluation of honey across age cohorts in Slovakia
Šedík, Peter -- Kňazovická, Vladimíra -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Consumer sensory evaluation of honey across age cohorts in Slovakia.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 673--679. URL: https://doi.org/10.5219/938.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
3.Consumption and offer of organic food on the Slovak market
Predanocyová, Kristína -- Šedík, Peter -- Kubicová, Ľubica -- Horská, Elena
Consumption and offer of organic food on the Slovak market. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 5 (2018), s. 1315--1323. ISSN 1211-8516.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
4.Conventions and stereotypes as key perception factors influencing the choice of selected farm-to-table products
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Conventions and stereotypes as key perception factors influencing the choice of selected farm-to-table products. In Economic policy and EU integration. Durrës: Universiteti Aleksandër Moisiu, 2018, s. 64. ISBN 978-9928-208-57-6 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
5.Economic aspects of value added agriculture in Uzbekistan
Horská, Elena -- Pulatov, Alim -- Pirmatov, Khabibullo
Economic aspects of value added agriculture in Uzbekistan.  In Rural Development 2017. Kaunas : Aleksandras Stulginskis University. (2018), s. 1050--1053. ISBN 978-609-449-128-3. URL: http://conf.rd.asu.lt/index.php/rd/issue/view/15.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
6.Eggs and their consumption affected by the different factors of purchase
Kozelová, Dagmar -- Országhová, Dana -- Matejková, Eva -- Fikselová, Martina -- Horská, Elena -- Ďurdíková, Dominika -- Matysik-Pejas, Renata
Eggs and their consumption affected by the different factors of purchase.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 570--577. URL: https://doi.org/10.5219/944.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
7.External features of milk produkt packages as visual indicators of product quality, tradition and impulse to buy: traditions versus creativity
Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Rybanská, Jana -- Kačániová, Miroslava
External features of milk produkt packages as visual indicators of product quality, tradition and impulse to buy: traditions versus creativity. In Journal of Pharmaceutical Sciences & Emerging Drugs. 6, (2018), s. 42. ISSN 2380-9477.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
8.Food commercial as the effective tool of marketing communication for persuading consumers to buy selected food products
Rybanská, Jana -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Food commercial as the effective tool of marketing communication for persuading consumers to buy selected food products. In 2nd international conference on agriculture and life sciences. Tirana: Agricultural University of Tirana, 2018, s. 344. ISBN 978-9928-245-34-2 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
9.Generation marketing in strategic marketing management: case study of honey market
Šedík, Peter -- Horská, Elena -- Skowron-Grabowska, Beata -- Illés, Csaba Bálint
Generation marketing in strategic marketing management: case study of honey market. In Polish journal of management studies. 18, 1 (2018), s. 326--337. ISSN 2081-7452.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
10.Honey consumption patterns of young people in Romania
Pocol, Cristina Bianca -- Šedík, Peter -- Horská, Elena
Honey consumption patterns of young people in Romania.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 435--446. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s2-1.11.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
11.Identification of the Slovak traditional cheese "Parenica" microflora
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Identification of the Slovak traditional cheese "Parenica" microflora. In Acta agraria Debreceniensis. 150, (2018), s. 227--239. ISSN 1587-1282.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
12.Informační zařízení se současným získáváním zpětné vazby: úžitný vzor č. 32181: dátum zápisu 16.10.2018
Berčík, Jakub -- Bajús, Ján -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Informační zařízení se současným získáváním zpětné vazby: úžitný vzor č. 32181: dátum zápisu 16.10.2018. BERČÍK, J. -- BAJÚS, J. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E.
AGJAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Podrobnosti
13.International scientific days 2018
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Hallová, Marcela
International scientific days 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-180-6.
2018Podrobnosti
14.MALDI-TOF mass spectrometry for the identification of bacteria isolated from a traditional Slovak cheese: Parenica
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter
MALDI-TOF mass spectrometry for the identification of bacteria isolated from a traditional Slovak cheese: Parenica. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: book of abstracts of the 13th international scientific conference, Smolenice, September 17-19, 2018. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 42. ISBN 978-80-552-1874-8.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
15.Microorganisms isolated from the Slovak traditional cheese "Parenica" and their identification with mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Microorganisms isolated from the Slovak traditional cheese "Parenica" and their identification with mass spectrometry. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 51, 2 (2018), s. 76--82. ISSN 1841-9364.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
16.Mikrobiologická kvalita udených a údených pareníc vzrobených z kravského mlieka = Microbiological quality of smoked and non-smoked parenica produced from cow milk
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena
Mikrobiologická kvalita udených a údených pareníc vzrobených z kravského mlieka = Microbiological quality of smoked and non-smoked parenica produced from cow milk. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 9, 2 (2018), s. 93--103. ISSN 1804-3836.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
17.Nutrition marketing of honey: chemical, microbiological, antioxidant and antimicrobial profile
Šedík, Peter -- Zagula, G. -- Ivanišová, Eva -- Kňazovická, Vladimíra -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Nutrition marketing of honey: chemical, microbiological, antioxidant and antimicrobial profile.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 767--774. URL: https://doi.org/10.5219/988.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
18.Packaging as a visual indicator of quality, tradition and culture of traditional products from sheep milk
Nagyová, Ľudmila -- Rybanská, Jana -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Packaging as a visual indicator of quality, tradition and culture of traditional products from sheep milk. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: book of abstracts of the 13th international scientific conference, Smolenice, September 17-19, 2018. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 54. ISBN 978-80-552-1874-8.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
19.Prerequisites for ecotourism development in Bostanlik district (Uzbekistan)
Horská, Elena -- Pirmatov, Khabibullo -- Pulatov, Alim
Prerequisites for ecotourism development in Bostanlik district (Uzbekistan). In Scientific Journal - Agricultural economics. 9, (2018), s. 105--110. ISSN 2519-2000.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
20.Qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese
Horská, Elena
Qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese. In Journal of Pharmaceutical Sciences & Emerging Drugs. 6, (2018), s. 22. ISSN 2380-9477.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
21.Rapid identification with MALDI-TOF MS Biotyper of microorganisms isolated from raw cow milk
Kačániová, Miroslava -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Kunová, Simona
Rapid identification with MALDI-TOF MS Biotyper of microorganisms isolated from raw cow milk. In Journal of Pharmaceutical Sciences & Emerging Drugs. 6, (2018), s. 32. ISSN 2380-9477.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
22.Selected sanctions episodes across trade flows, firms and consumer attitudes: Russian food ban and application for agribusiness
Horská, Elena -- Farkaš, Stanislav -- Akkanina, Nadežda Valentinovna
Selected sanctions episodes across trade flows, firms and consumer attitudes: Russian food ban and application for agribusiness.  In Economy & Business. Burgas : International scientific publications. 12, (2018), s. 64--77. URL: https://www.scientific-publications.net/get/1000031/1536783788958990.pdf.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
23.Sensory evaluation of honey by young consumers in Slovakia: pilot testing
Šedík, Peter -- Benda Prokeinová, Renáta -- Horská, Elena
Sensory evaluation of honey by young consumers in Slovakia: pilot testing. In International Day of Science 2018 - economics, management, innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, s. 159--166. ISBN 978-80-7455-069-0 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
24.The analysis of export trade between Ukraine and Visegrad Countries: Analýza exportu medzi Ukrajinou a krajinami vyšehradskej skupiny
Nagyová, Ľudmila -- Horáková, Monika -- Moroz, Serhiy -- Horská, Elena -- Poláková, Zuzana
The analysis of export trade between Ukraine and Visegrad Countries: Analýza exportu medzi Ukrajinou a krajinami vyšehradskej skupiny. In Ekonomie a management. 21, 2 (2018), s. 115--132. ISSN 1212-3609.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.