Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Identification number: 1619
 
Chief official - Department of Chemistry (FBFS)

Contacts
     
Lesson     Projects          Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bašová
Bioaktívne látky v hľuzách ľuľka zemiakového
March 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Bašová
Riziko kontaminácie medu v závislosti od jeho pôvodu
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Benická
Vplyv odrody zemiakov na tvorbu polyfenolových látok a antioxidačnú aktivitu v konzumnej časti ľuľka zemiakového
April 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Simona Búdová
Polyfenolové zlúčeniny v batátoch
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Simona Búdová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
April 2021
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Búryová
Vplyv odrody a lokality na obsah vitamínu C v zemiakoch pestovaných v pôdach so zvýšeným obsahom rizikových kovov.
April 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Búryová
Vybrané nutričné a antinutričné látky zemiakov
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Božena Čavajdová
Vplyv odrody zemiakov na tvorbu sacharidov v hľuzách ľuľka zemiakového
April 2011Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Daňo
Nutričné a bioaktívne látky vybraných plodín z čeľade Solanaceae
April 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Dlugošová
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách
April 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Dúžeková
Ťažké kovy v poľnohospodárskych plodinách dopestovaných v rizikových oblastiach Slovenska
April 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Fedorková
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
April 2020
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Simona Gajdušeková
Faktory ovplyvňujúce nutričné látky sladkých zemiakov (Ipomoea batatas L.)
April 2019
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Simona Gajdušeková
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
April 2021
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hollá
Vplyv mrazenia na obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu vo vybraných plodinách
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Diana Hrabovská, PhD.
Vplyv metalickej kontaminácie pôdy na vybrané biologicky cenné zložky zemiakovej hľuzy
May 2014Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Hrešová
Riziko kontaminácie zeleniny dopestovanej v domácej produkcii
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Hrončeková
Chemoprotektívne látky vo vybraných plodinách čeľade Solanaceae
March 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denisa Husarčíková
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
April 2020
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Chudá
Antinutričné a zdraviu škodlivé látky v ľuľkovitých plodinách
March 2017Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Iskierková
Vplyv agroklimatických faktorov na kvalitu zemiakov dopestovaných v rôznych oblastiach Slovenska
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Mgr. Ing. Beáta Janotová, PhD.
Výskum zmien obsahu polyfenolov v ľuľku zemiakovom
September 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Juritková
Povojník batátový - zdroj antioxidantov vo výžive ľudí
April 2018Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Juritková
Vplyv technologických úprav na obsah polyfenolových látok v brusnici čučoriedkovej
April 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lýdia Kemiačová
Riziko pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v oblastiach s environmentálnou záťažou
April 2019Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lýdia Kemiačová
Rizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodín
April 2021Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eduard Kopányi
Bioaktívne zložky zemiakov s rôznou farbou dužiny
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eduard Kopányi
Polyfenoly – bioaktívne látky povojníka batátového
March 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Nikola Krasňanská
Bioaktívne zložky zemiakov a zmeny ich obsahov ovplyvnené odrodou
April 2015Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Krčmáreková
Trendy využívania látok s konzervačnými účinkami v potravinách
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD.
Polyfenolové zlúčeniny zemiakov
April 2013
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marieta Lauková
Faktory ovplyvňujúce obsah látok s antioxidačnými vlastnosťami v zemiakoch
May 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marieta Lauková
Zmeny obsahu vitamínu C v hľuzách ľuľka zemiakového v závislosti od rôznych spôsobov ich technologických úprav
April 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Lednický
Faktory ovplyvňujúce obsahy polyfenolov v zemiakoch
April 2015Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Makula
Mastné kyseliny a vitamíny v rastlinných olejoch
April 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Edina Mészárosová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah nutričných a antinutričných látok v zemiakoch
May 2014Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Edina Mészárosová
Vplyv odrody na obsah bioaktívnych látok zemiakov s rôznou farbou dužiny
March 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Gabriel Molnár
Antioxidanty vo vybraných plodinách čeľade ľuľkovitých
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Moravská
Cudzorodé látky v hľuzách ľuľka zemiakového
May 2011Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Moravská
Vstup vybraných rizikových kovov do hľúz ľuľka zemiakového
April 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Oravcová
Tendencie výskytu farbív použitých v potravinách
May 2012
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Piškaninová
Batáty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
April 2018
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Piškaninová
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
April 2020
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Pribulová
Nutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou
April 2013
Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Tomáš Puškáš
Antioxidačne účinné látky zemiakov
April 2017
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Sulírová
Povojník batátový ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
April 2020Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivana Šišová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah nutričných a antinutričných látok v zemiakoch
May 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Iveta Tatárová
Faktory ovplyvňujúce obsahy vybraných chemoprotektívnych látok v jahodách
May 2015Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Tatárová
Zmeny obsahu bioaktívnych látok v jahodách
April 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Monika Tisajová
Povojník batátový – menej tradičný zdroj antioxidantov v strave
April 2019Displaying the final thesis
51.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Monika Tisajová
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
April 2021
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Tóthová
Vplyv vybraných faktorov na obsah bioaktívnych látok v jahodách
April 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Války
Bioaktívne látky v škrupinovom ovocí
April 2018Displaying the final thesis
54.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Marek Války
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na ich obsah v plodoch orecha kráľovského
April 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Veselý
Antinutričné a potenciálne toxické dusíkaté zlúčeniny zemiakov
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Veselý
Vplyv odrody na obsah vybraných chemoprotektívnych látok zemiakov
April 2014
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Vidová
Možnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazca
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress