Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Identifikačné číslo: 1619
Univerzitný e-mail: janette.musilova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra chémie (FBP)
Vedúca pracoviska - Katedra chémie (FBP)

     
Výučba     Projekty
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Bašová
Bioaktívne látky v hľuzách ľuľka zemiakového
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Bašová
Riziko kontaminácie medu v závislosti od jeho pôvodu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Benická
Vplyv odrody zemiakov na tvorbu polyfenolových látok a antioxidačnú aktivitu v konzumnej časti ľuľka zemiakového
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Búdová
Polyfenolové zlúčeniny v batátoch
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Búryová
Vplyv odrody a lokality na obsah vitamínu C v zemiakoch pestovaných v pôdach so zvýšeným obsahom rizikových kovov.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Búryová
Vybrané nutričné a antinutričné látky zemiakov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Božena Čavajdová
Vplyv odrody zemiakov na tvorbu sacharidov v hľuzách ľuľka zemiakového
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Daňo
Nutričné a bioaktívne látky vybraných plodín z čeľade Solanaceae
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Dlugošová
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Dúžeková
Ťažké kovy v poľnohospodárskych plodinách dopestovaných v rizikových oblastiach Slovenska
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Silvia Fedorková
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Gajdušeková
Faktory ovplyvňujúce nutričné látky sladkých zemiakov (Ipomoea batatas L.)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hollá
Vplyv mrazenia na obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu vo vybraných plodinách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Diana Hrabovská, PhD.
Vplyv metalickej kontaminácie pôdy na vybrané biologicky cenné zložky zemiakovej hľuzy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Hrešová
Riziko kontaminácie zeleniny dopestovanej v domácej produkcii
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Hrončeková
Chemoprotektívne látky vo vybraných plodinách čeľade Solanaceae
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Denisa Husarčíková
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Chudá
Antinutričné a zdraviu škodlivé látky v ľuľkovitých plodinách
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Iskierková
Vplyv agroklimatických faktorov na kvalitu zemiakov dopestovaných v rôznych oblastiach Slovenska
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Ing. Beáta Janotová, PhD.
Výskum zmien obsahu polyfenolov v ľuľku zemiakovom
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jana Juritková
Povojník batátový - zdroj antioxidantov vo výžive ľudí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Bc. Jana Juritková
Vplyv technologických úprav na obsah polyfenolových látok v brusnici čučoriedkovej
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lýdia Kemiačová
Riziko pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v oblastiach s environmentálnou záťažou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eduard Kopányi
Bioaktívne zložky zemiakov s rôznou farbou dužiny
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eduard Kopányi
Polyfenoly – bioaktívne látky povojníka batátového
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Nikola Krasňanská
Bioaktívne zložky zemiakov a zmeny ich obsahov ovplyvnené odrodou
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Krčmáreková
Trendy využívania látok s konzervačnými účinkami v potravinách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD.
Polyfenolové zlúčeniny zemiakov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marieta Lauková
Faktory ovplyvňujúce obsah látok s antioxidačnými vlastnosťami v zemiakoch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marieta Lauková
Zmeny obsahu vitamínu C v hľuzách ľuľka zemiakového v závislosti od rôznych spôsobov ich technologických úprav
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Lednický
Faktory ovplyvňujúce obsahy polyfenolov v zemiakoch
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Makula
Mastné kyseliny a vitamíny v rastlinných olejoch
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Edina Mészárosová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah nutričných a antinutričných látok v zemiakoch
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Edina Mészárosová
Vplyv odrody na obsah bioaktívnych látok zemiakov s rôznou farbou dužiny
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriel Molnár
Antioxidanty vo vybraných plodinách čeľade ľuľkovitých
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Moravská
Cudzorodé látky v hľuzách ľuľka zemiakového
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Moravská
Vstup vybraných rizikových kovov do hľúz ľuľka zemiakového
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Oravcová
Tendencie výskytu farbív použitých v potravinách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mária Piškaninová
Batáty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Mária Piškaninová
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Pribulová
Nutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Puškáš
Antioxidačne účinné látky zemiakov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Klaudia Sulírová
Povojník batátový ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ivana Šišová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah nutričných a antinutričných látok v zemiakoch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Iveta Tatárová
Faktory ovplyvňujúce obsahy vybraných chemoprotektívnych látok v jahodách
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Iveta Tatárová
Zmeny obsahu bioaktívnych látok v jahodách
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Tisajová
Povojník batátový – menej tradičný zdroj antioxidantov v strave
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Tóthová
Vplyv vybraných faktorov na obsah bioaktívnych látok v jahodách
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Války
Bioaktívne látky v škrupinovom ovocí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Války
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na ich obsah v plodoch orecha kráľovského
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Veselý
Antinutričné a potenciálne toxické dusíkaté zlúčeniny zemiakov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Veselý
Vplyv odrody na obsah vybraných chemoprotektívnych látok zemiakov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Bc. Jana Vidová
Možnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazca
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná