Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Identifikačné číslo: 1619
Univerzitný e-mail: janette.musilova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra chémie (FBP)

Kontakty
     
     Projekty
     
          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Bašová
Bioaktívne látky v hľuzách ľuľka zemiakového
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Bašová
Riziko kontaminácie medu v závislosti od jeho pôvodu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Benická
Vplyv odrody zemiakov na tvorbu polyfenolových látok a antioxidačnú aktivitu v konzumnej časti ľuľka zemiakového
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Búdová
Polyfenolové zlúčeniny v batátoch
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Simona Búdová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Búryová
Vplyv odrody a lokality na obsah vitamínu C v zemiakoch pestovaných v pôdach so zvýšeným obsahom rizikových kovov.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Búryová
Vybrané nutričné a antinutričné látky zemiakov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Božena Čavajdová
Vplyv odrody zemiakov na tvorbu sacharidov v hľuzách ľuľka zemiakového
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adam Daňo
Nutričné a bioaktívne látky vybraných plodín z čeľade Solanaceae
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Dlugošová
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Dúžeková
Ťažké kovy v poľnohospodárskych plodinách dopestovaných v rizikových oblastiach Slovenska
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Silvia Fedorková
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Simona Gajdušeková
Faktory ovplyvňujúce nutričné látky sladkých zemiakov (Ipomoea batatas L.)
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Simona Gajdušeková
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hollá
Vplyv mrazenia na obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu vo vybraných plodinách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Diana Hrabovská, PhD.
Vplyv metalickej kontaminácie pôdy na vybrané biologicky cenné zložky zemiakovej hľuzy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Zuzana Hrešová
Riziko kontaminácie zeleniny dopestovanej v domácej produkcii
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Hrončeková
Chemoprotektívne látky vo vybraných plodinách čeľade Solanaceae
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Denisa Husarčíková
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Chudá
Antinutričné a zdraviu škodlivé látky v ľuľkovitých plodinách
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Katarína Iskierková
Vplyv agroklimatických faktorov na kvalitu zemiakov dopestovaných v rôznych oblastiach Slovenska
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Ing. Beáta Janotová, PhD.
Výskum zmien obsahu polyfenolov v ľuľku zemiakovom
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Juritková
Povojník batátový - zdroj antioxidantov vo výžive ľudí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Juritková
Vplyv technologických úprav na obsah polyfenolových látok v brusnici čučoriedkovej
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lýdia Kemiačová
Riziko pestovania vybraných poľnohospodárskych plodín v oblastiach s environmentálnou záťažou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Lýdia Kemiačová
Rizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodín
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eduard Kopányi
Bioaktívne zložky zemiakov s rôznou farbou dužiny
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Eduard Kopányi
Polyfenoly – bioaktívne látky povojníka batátového
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Nikola Krasňanská
Bioaktívne zložky zemiakov a zmeny ich obsahov ovplyvnené odrodou
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Krčmáreková
Trendy využívania látok s konzervačnými účinkami v potravinách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD.
Polyfenolové zlúčeniny zemiakov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marieta Lauková
Faktory ovplyvňujúce obsah látok s antioxidačnými vlastnosťami v zemiakoch
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marieta Lauková
Zmeny obsahu vitamínu C v hľuzách ľuľka zemiakového v závislosti od rôznych spôsobov ich technologických úprav
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Lednický
Faktory ovplyvňujúce obsahy polyfenolov v zemiakoch
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Makula
Mastné kyseliny a vitamíny v rastlinných olejoch
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Edina Mészárosová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah nutričných a antinutričných látok v zemiakoch
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Edina Mészárosová
Vplyv odrody na obsah bioaktívnych látok zemiakov s rôznou farbou dužiny
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriel Molnár
Antioxidanty vo vybraných plodinách čeľade ľuľkovitých
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michaela Moravská
Cudzorodé látky v hľuzách ľuľka zemiakového
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Moravská
Vstup vybraných rizikových kovov do hľúz ľuľka zemiakového
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Oravcová
Tendencie výskytu farbív použitých v potravinách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mária Piškaninová
Batáty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Piškaninová
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Pribulová
Nutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Puškáš
Antioxidačne účinné látky zemiakov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Sulírová
Povojník batátový ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ivana Šišová
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah nutričných a antinutričných látok v zemiakoch
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Iveta Tatárová
Faktory ovplyvňujúce obsahy vybraných chemoprotektívnych látok v jahodách
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Iveta Tatárová
Zmeny obsahu bioaktívnych látok v jahodách
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Tisajová
Povojník batátový – menej tradičný zdroj antioxidantov v strave
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Monika Tisajová
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Tóthová
Vplyv vybraných faktorov na obsah bioaktívnych látok v jahodách
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Války
Bioaktívne látky v škrupinovom ovocí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Marek Války
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na ich obsah v plodoch orecha kráľovského
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Veselý
Antinutričné a potenciálne toxické dusíkaté zlúčeniny zemiakov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Veselý
Vplyv odrody na obsah vybraných chemoprotektívnych látok zemiakov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Vidová
Možnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazca
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná