Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Identifikační číslo: 1619
Univerzitní e-mail: janette.musilova [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra chémie (FBP)

     
     
Projekty     
Publikace
     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MUSILOVÁ, J. -- TREBICHALSKÝ, P. -- JANČO, I. -- TÓTH, T. -- ŠNIRC, M. Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 753--760. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).

Originální název:
Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia
Autor: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (20%)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (20%)
Ing. Ivona Jančo (20%)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (20%)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (20%)
Pracoviště: Katedra chémie
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
SGEM 2019
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
753
Do strany:
760
Počet stran: 8
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: lesné ekosystémy, ťažké kovy, olovo, lesná pôda, akumulácia, jedlé huby
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).

Originální název: SGEM 2019
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-619-7408-82-9 (brož.)
Nakladatel:
STEP92 Technology
Místo vydání:
Sofia
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)