Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Identifikačné číslo: 1619
Univerzitný e-mail: janette.musilova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra chémie (FBP)
Vedúca pracoviska - Katedra chémie (FBP)

     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MUSILOVÁ, J. -- TREBICHALSKÝ, P. -- JANČO, I. -- TÓTH, T. -- ŠNIRC, M. Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 753--760. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).

Originálny názov:
Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia
Autor:
Pracovisko: Katedra chémie
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
SGEM 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
753
Do strany:
760
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: lesné ekosystémy, ťažké kovy, olovo, lesná pôda, akumulácia, jedlé huby
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).

Originálny názov:
SGEM 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-619-7408-82-9 (brož.)
Vydavateľ: STEP92 Technology
Miesto vydania:
Sofia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)