Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Identification number: 1620
 
Professor - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Contacts
     
Lesson     Projects               Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Balko
Optimalizácia dusíkatej výživy pri pestovaní kapusty repkovej pravej
April 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Bartko
Výrobno-výživársky rozbor na PDP Čečejovce
April 2011Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Brnák
Výrobno-výživársky rozbor na PD Levice
May 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniela Čajková
Výroba a využitie maštaľného hnoja
May 2014
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Čvapek
Zhodnotenie výživového stavu vybraných odrôd viniča hroznorodého na Tajna s.r.o.
April 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Domonji
Pestovanie hlávkového šalátu v ekologickom poľnohospodárstve
May 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Drgoňa, PhD.
Optimalizácia výživy silážnej a zrnovej kukurice z hľadiska kvantity a kvality dopestovaných úrod
September 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Frolkovič
Optimalizácia výživy jahody záhradnej
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Erik Frolkovič
Vplyv rôznych foriem dusíkatej výživy na úrodu plodov jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.)
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Gall
Výživa a hnojenie kukurice siatej (Zea mays L.)
May 2017
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Gall
Výživa maku siateho (Papaver somniferum L.) a možnosti jej zlepšenia použitím prípravku NovaFerm Multi
April 2019
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Hadžega
Racionálna výživa kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.)
May 2016Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dagmara Chrenková
Vplyv hnojenia dusíkom a bórom na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrod kapusty repkovej pravej (BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPUS)
April 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Sabína Juhászová
Vplyv foliárnej aplikácie selénu na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody zrna pšenice letnej formy jarnej (Triticum aestivum L.)
April 2017
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Juhászová
Význam suplementácie obilnín selénom
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Klučka
Optimalizácia hnojenia kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) sírou
April 2012Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Agneša Kohútová
Pesticídy v potravovom reťazci človeka
April 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Kováč
Výrobno-výživársky rozbor v RD Starý Tekov
April 2011Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Lazorová
Význam vápnika a horčíka v potravovom reťazci človeka
April 2011
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Lupták
Optimalizácia výživy a hnojenia kukurice siatej (Zea mays L.) dusíkom
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Lupták
Vplyv aplikácie močoviny, rokohuminu a maštaľného hnoja na kvantitatívne parametre úrody kukurice siatej (Zea mays L.) určenej na siláž
April 2015Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adriana Macúšová Salajová
Výrobno - výživársky rozbor na podniku Agrofarma, s.r.o. Červený Kameň
April 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Peter Macúš
Výrobno - výživársky rozbor na vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jakub Maťko
Trendy vo výžive a hnojení pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum, L.)
March 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Neupauer
Vplyv dusíkatého hnojenia na kvantitu úrod papriky ročnej (Capsicum annuum L.)
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Petríková
Význam rašeliny ako pestovateľký substrát
April 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Marek Provazník
Vplyv rôznej úrovne výživy pšenice tvrdej (Triticum durum) na výšku a kvalitu dopestovanej produkcie
September 2021Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Provazník
Vplyv výživy a biostimulátorov na báze morských rias na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrod kapusty repkovej pravej
April 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristián Rozsnyó
Výrobno-výživársky rozbor na AT Dunaj Dubník
May 2018Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristián Rozsnyó
Výrobno-výživársky rozbor na poľnohospodárskom podniku Rúbanka s.r.o
April 2020Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Sabo
Optimalizácia výživy kapusty pravej bórom
May 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Sabo
Optimalizácia výživy kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) bórom
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Marek Slepčan
Hodnotenie potenciálu obilnín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. D
September 2022
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Tarics
Vplyv vybraných rizikových prvkov v potravovom reťazci človeka
April 2011
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Varga, PhD.
Optimalizácia výživy kapusty repkovej pravej dusíkom, sírou a bórom
May 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Vašica
Výroba organických hnojív a ich využitie v poľnohospodárstve
April 2012Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Mária Vicianová, PhD.
Optimalizácia výživy kapusty repkovej pravej vo vzťahu ku kvalite a kvantite dopestovanej produkcie semena
September 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Vičan
Optimalizácia výživy kukurice siatej
May 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Vičan
Vplyv foliárnej aplikácie selénu na kvalitatívne a kvantitatívne parametre jačmeňa siateho (Hordeum sativum L.)
April 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Zaťko
Problematika hnojenia cibuľovín
April 2011
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Zentková
Potravinové aditíva
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Zentková
Potravinové aditíva a antioxidanty v potrave človeka
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress