Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Identifikačné číslo: 1620
Univerzitný e-mail: ladislav.ducsay [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Balko
Optimalizácia dusíkatej výživy pri pestovaní kapusty repkovej pravej
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bartko
Výrobno-výživársky rozbor na PDP Čečejovce
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Brnák
Výrobno-výživársky rozbor na PD Levice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Čajková
Výroba a využitie maštaľného hnoja
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Čvapek
Zhodnotenie výživového stavu vybraných odrôd viniča hroznorodého na Tajna s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Domonji
Pestovanie hlávkového šalátu v ekologickom poľnohospodárstve
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Juraj Drgoňa, PhD.
Optimalizácia výživy silážnej a zrnovej kukurice z hľadiska kvantity a kvality dopestovaných úrod
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Frolkovič
Optimalizácia výživy jahody záhradnej
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Frolkovič
Vplyv rôznych foriem dusíkatej výživy na úrodu plodov jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.)
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Gall
Výživa a hnojenie kukurice siatej (Zea mays L.)
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Gall
Výživa maku siateho (Papaver somniferum L.) a možnosti jej zlepšenia použitím prípravku NovaFerm Multi
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Hadžega
Racionálna výživa kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.)
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dagmara Chrenková
Vplyv hnojenia dusíkom a bórom na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrod kapusty repkovej pravej (BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPUS)
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabína Juhászová
Vplyv foliárnej aplikácie selénu na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody zrna pšenice letnej formy jarnej (Triticum aestivum L.)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabína Juhászová
Význam suplementácie obilnín selénom
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Klučka
Optimalizácia hnojenia kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) sírou
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Agneša Kohútová
Pesticídy v potravovom reťazci človeka
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kováč
Výrobno-výživársky rozbor v RD Starý Tekov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Lazorová
Význam vápnika a horčíka v potravovom reťazci človeka
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Lupták
Optimalizácia výživy a hnojenia kukurice siatej (Zea mays L.) dusíkom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Lupták
Vplyv aplikácie močoviny, rokohuminu a maštaľného hnoja na kvantitatívne parametre úrody kukurice siatej (Zea mays L.) určenej na siláž
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Maťko
Trendy vo výžive a hnojení pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum, L.)
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Neupauer
Vplyv dusíkatého hnojenia na kvantitu úrod papriky ročnej (Capsicum annuum L.)
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Petríková
Význam rašeliny ako pestovateľký substrát
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marek Provazník
Vplyv rôznej úrovne výživy pšenice tvrdej (Triticum durum) na výšku a kvalitu dopestovanej produkcie
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Provazník
Vplyv výživy a biostimulátorov na báze morských rias na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrod kapusty repkovej pravej
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Rozsnyó
Výrobno-výživársky rozbor na AT Dunaj Dubník
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Sabo
Optimalizácia výživy kapusty pravej bórom
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Sabo
Optimalizácia výživy kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) bórom
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marek Slepčan
Hodnotenie potenciálu obilnín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. D
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Tarics
Vplyv vybraných rizikových prvkov v potravovom reťazci človeka
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Varga, PhD.
Optimalizácia výživy kapusty repkovej pravej dusíkom, sírou a bórom
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Vašica
Výroba organických hnojív a ich využitie v poľnohospodárstve
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mária Vicianová, PhD.
Optimalizácia výživy kapusty repkovej pravej vo vzťahu ku kvalite a kvantite dopestovanej produkcie semena
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Vičan
Optimalizácia výživy kukurice siatej
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Vičan
Vplyv foliárnej aplikácie selénu na kvalitatívne a kvantitatívne parametre jačmeňa siateho (Hordeum sativum L.)
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Zaťko
Problematika hnojenia cibuľovín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Zentková
Potravinové aditíva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Zentková
Potravinové aditíva a antioxidanty v potrave človeka
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná