Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Irena Felixová
Identification number: 1621
University e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Languages (FEM)

Contacts     
     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Bača
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
April 2018Displaying the final thesis
2.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Michal Čásar
Vplyv marketingových stratégií vybranej strednej školy na získavanie nových študentov
April 2021
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Hromadová
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie jej princípov vo vybranej obchodnej firme
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Mego
Spotrebiteľské správanie na trhu s alkoholickými nápojmi
April 2020
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Mego
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adam Nemčok
Zhodnotenie úrovne marketingovej komunikácie a propagácie podniku Elesko na internete a ich vplyv na spotrebitela.
April 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Odvarková
Vplyv reklamy na mladú generáciu
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Lucia Pukáčová
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy uplatňovaním benchmarkingových prístupov
April 2021
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Ľubomír Šiška
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
April 2021
Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrícia Tichá
Spoločensky zodpovedné podnikanie ako súčasť firemnej identity vybranej obchodnej spoločnosti
April 2021
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Zelenaj
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress