Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Irena Felixová
Identifikačné číslo: 1621
Univerzitný e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie jej princípov vo vybranej obchodnej firme
Autor:
Ing. Kristína Hromadová
Pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie jej princípov vo vybranej obchodnej firme
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na tému Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie jej princípov vo vybranej obchodnej firme, ktorá je rozdelená na štyri kapitoly. V teoretickej časti sa venujeme vymedzeniu pojmu spoločenskej zodpovednosti, jej stručnej charakteristike, histórii a kritike v tejto oblasti. Ďalej sa venujeme spoločenskému prostrediu organizácie, ktoré sa delí na vnútorné a vonkajšie spoločenské prostredie, štandardom, certifikáciám a modelom zaoberajúcim sa problémom spoločenskej zodpovednosti podnikania. V teóriách a prístupoch sa zameriavame na sociálnu zodpovednosť ako sociálnu povinnosť, sociálny ohlas a sociálnu citlivosť a tiež na teórie obsahujúce spoločenskú zodpovednosť, ktorými sú inštrumentálne, etické, politické a integrujúce teórie. So spoločensky zodpovedným podnikaním je úzko spojený termín triple-botton-line (3Pé), ktorý sa skladá z troch pilierov a ktorý stručne rozoberáme v tejto práci. Teoretickú časť uzatvára kapitola venovaná všetkým zainteresovaným subjektom. V praktickej časti sme si pre analýzu danej témy diplomovej práce vybrali konkrétnu spoločnosť, ktorá je v každej jednej oblasti spoločensky zodpovedného podnikania plne a aktívne činná. Uvedenú spoločnosť sme stručne charakterizovali, oboznámili s jej spoločensky zodpovedným podnikaním, ako sa správa k svojim zamestnancom, spoločnosti a životnému prostrediu. Dôkazom sú aj jej projekty, ktorým sa neustále venuje. Prostredníctvom dotazníka sme sa snažili získať objektívne informácie o spoločenskej zodpovednosti danej spoločnosti, ako ju vnímajú nielen koneční spotrebitelia ale aj zamestnanci a odberatelia. V závere sme následne naformulovali návrhy a odporúčania do praxe vychádzajúce z našich vlastných zistení.
Kľúčové slová:životné prostredie, etické správanie, spoločensky zodpovedné podnikanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene