Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Irena Felixová
Identification number: 1621
University e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Languages (FEM)

     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The impact of advertising on consumer behavior on the food market
Written by (author):
Department:
Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor: PaedDr. Irena Felixová
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Summary:
V súčasnosti reklama ovplyvňuje všetkých ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, vzdelania, vyznania a národnostnej príslušnosti, či rasy. Jej dopady na spotrebiteľské správanie môžu byť pozitívne, ale aj negatívne. Reklama sa snaží apelovať na emócie, psychiku a impulzívny nákup spotrebiteľov. Reklamovaný produkt je zakódovaný v podvedomí spotrebiteľa a pri ďalšom nákupe v predajni sa mu pri prehliadaní potravín javí už ako známy. Cieľom bakalárskej práce je posúdiť vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie na trhu vybraných potravín. Bakalárska práca bude rozdelená na dve samostatné časti. V prvej, teoretickej časti práce budú spracované poznatky domácich, ale i zahraničných autorov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou. V druhej, praktickej časti práce budú prezentované výsledky realizovaného výskumu, korešpondujúce s témou a cieľom bakalárskej práce, ako aj vlastné závery, návrhy a odporúčania.
Key words:
spotrebiteľské správania, trh potravín, spotrebiteľ, reklama

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited