Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Irena Felixová
Identifikačné číslo: 1621
Univerzitný e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Autor: Ing. Patrik Mego
Pracovisko:
Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Abstrakt:
V súčasnosti reklama ovplyvňuje všetkých ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, vzdelania, vyznania a národnostnej príslušnosti, či rasy. Jej dopady na spotrebiteľské správanie môžu byť pozitívne, ale aj negatívne. Reklama sa snaží apelovať na emócie, psychiku a impulzívny nákup spotrebiteľov. Reklamovaný produkt je zakódovaný v podvedomí spotrebiteľa a pri ďalšom nákupe v predajni sa mu pri prehliadaní potravín javí už ako známy. Cieľom bakalárskej práce je posúdiť vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie na trhu vybraných potravín. Bakalárska práca bude rozdelená na dve samostatné časti. V prvej, teoretickej časti práce budú spracované poznatky domácich, ale i zahraničných autorov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou. V druhej, praktickej časti práce budú prezentované výsledky realizovaného výskumu, korešpondujúce s témou a cieľom bakalárskej práce, ako aj vlastné závery, návrhy a odporúčania.
Kľúčové slová:
spotrebiteľské správania, trh potravín, spotrebiteľ, reklama

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene