Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Irena Felixová
Identification number: 1621
University e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The impact of advertising on the young generation
Written by (author):
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv reklamy na mladú generáciu
Summary:
Reklama je fenomén súčasnej doby, s ktorým sa stretávame v každodennom živote prostredníctvom rôznych médií. Cieľom bakalárskej práce je poukázať ako reklama vplýva na mladú generáciu, ovplyvňuje jej myslenie a rozhodovanie. Práca pozostáva z dvoch samostatných častí – teoretickej, v ktorej sú spracované poznatky domácich a zahraničných autorov zaoberajúcich sa riešenou problematikou a empirickej časti, kde sú spracované výsledky vlastného výskumu, týkajúce sa zistenia postojov mladej generácie k reklame a jej vplyvu na nákupné rozhodovanie. V závere bakalárskej práce sú formulované vlastné závery, návrhy a odporúčania.
Key words:
marketing, marketingová komunikácia, reklama, mladá generácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited