Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Irena Felixová
Identifikačné číslo: 1621
Univerzitný e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)

     
Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv reklamy na mladú generáciu
Autor:
Pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce:
PaedDr. Irena Felixová
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv reklamy na mladú generáciu
Abstrakt:Reklama je fenomén súčasnej doby, s ktorým sa stretávame v každodennom živote prostredníctvom rôznych médií. Cieľom bakalárskej práce je poukázať ako reklama vplýva na mladú generáciu, ovplyvňuje jej myslenie a rozhodovanie. Práca pozostáva z dvoch samostatných častí – teoretickej, v ktorej sú spracované poznatky domácich a zahraničných autorov zaoberajúcich sa riešenou problematikou a empirickej časti, kde sú spracované výsledky vlastného výskumu, týkajúce sa zistenia postojov mladej generácie k reklame a jej vplyvu na nákupné rozhodovanie. V závere bakalárskej práce sú formulované vlastné závery, návrhy a odporúčania.
Kľúčové slová:
marketing, marketingová komunikácia, reklama, mladá generácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene