Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Irena Felixová
Identification number: 1621
University e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 

     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Quality comparison of selected private and traditional brands of food in a selected chain store
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zameranie sa na porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybranom obchodnom reťazci. Práca je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá časť práce sa zameria na teoretické poznatky súvisiace s danou problematikou, ktoré sme spracovali na základe domácich a zahraničných autorov i s pomocou internetu. Môžeme v nej nájsť definície značky, typy značiek, niečo z histórie privátnych či tradičných značiek, ich výhody a prínosy, zadefinujeme a vysvetlíme pojem kvalita a na záver prvej časti popíšeme situáciu ohľadom privátnych a tradičných značiek na Slovensku. Druhá časť práce je venovaná vlastnému výskumu v danej oblasti, charakteristike spoločnosti Tesco a jej privátnych značiek. Výskum bol realizovaný pomocou dotazníkového prieskumu, kde sme vyhodnocovali spotrebiteľské názory privátnych a tradičných značiek z hľadiska spotrebiteľov. Pri dotazníku sme použili aj štatistické metódy, presnejšie chí kvadrát pre dva nezávislé súbory. Taktiež sme využili formu slepého testu, kde respondenti hodnotili atribúty privátnych a tradičných značiek predávaných v sieti Tesco. Z výsledkov vlastnej štúdie sme v závere diplomovej práce uviedli návrhy a odporúčania.
Key words:
tradičná značka, privátna značka, produkt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited