Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Irena Felixová
Identification number: 1621
University e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 

     Lesson     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Consumer behavior at alcoholic beverages market
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spotrebiteľské správanie na trhu s alkoholickými nápojmi
Summary:
V súčasnosti sa neustále zvyšuje počet ľudí, ktorí konzumujú alkoholické nápoje, i vzhľadom na ich negatívny vplyv na ľudský organizmus. Kvôli danému zvyšovaniu spotreby alkoholických nápojov sa zvyšuje aj počet ich producentov, ktorí k tomu aby maximalizovali tržby, musia poznať spotrebiteľské správanie na danom trhu. Cieľom diplomovej práce je analyzovať a interpretovať správanie spotrebiteľov na trhu s alkoholickými nápojmi. Diplomová práca bude rozdelená na dve samostatné časti. V prvej, teoretickej časti, budú spracované poznatky domácich a zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. V druhej, praktickej časti, budú predložené výsledky realizovaného výskumu, korešpondujúce s témou a cieľom diplomovej práce, taktiež aj návrhy a odporúčania.
Key words:alkoholické nápoje, pivo, destiláty a liehoviny, spotrebiteľské správanie, spotrebiteľ, alkohol, víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited