Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Identifikačné číslo: 1624
Univerzitný e-mail: luba.durisova [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
     
Publikácie     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Bujalko
Diverzita flóry vinohradov Požitavia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Bujalko
Floristický prieskum vinohradov v okolí Vrábeľ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Dojcsánová
Floristický prieskum v katastri obce Komjatice zameraný na výskyt burín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Dojcsánová
Výskum burinovej vegetácie vihohradov v obci Veľký Kýr
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Fedoščuk
Anatomická stavba listov Cotoneaster melanocarpus agg. v rôznych ekologických podmienkach
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Darina Fedoščuk
Palynologická charakteristika hybridných taxónov rodu Prunus L.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Gajdošová
Embryogenéza vybraných taxónov rodu Prunus L.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alexandra Gajdošová
Vývin samčieho a samičieho gametofytu vybraných taxónov rodu Prunus
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Dominika Galambová
Embryológia hybridného taxónu Cerasus x mohacsyana
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Galambová
Embryológia hybridného taxónu Cerasus x mohacsyana
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Milada Geregová
Mapovanie diverzity kvitnúcich rastlín na území Lučenec - Dolná Slatinka a využitie vybraných druhov v záhradnej tvorbe
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Gočárová
Akumulácia bioaktívnych látok Empetrum nigrum L. s potencionálnym využitím antioxidantov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Gočárová
Akumulácia bioaktívnych látok menej známych druhov ovocia a ich potencionálne využitie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matúš Hoško
Floristický prieskum vyšších rastlín v okolí obce Východná
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Hoško
Hodnotenie diverzity a kŕmnej hodnoty lúčnych porastov Liptovskej kotliny
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ľubomíra Hromadová
Floristický prieskum vyšších rastlín v Turci
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomíra Hromadová
Liečivé rastliny Turčianskej kotliny
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chobot
Hodnotenie homogenity populácie Cotoneaster matrensis Domokos na Zoborskej lesostepi
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Chobot
Chorológia a reprodukčná biológia Cotoneaster matrensis v Zoborských vrchoch
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Ivicsicsová
Diverzita kvitnúcich rastlín z hľadiska ich využiteľnosti v záhradníctve
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Ivicsicsová
Floristický prieskum kvitnúcich rastlín na sútoku Váhu a Dunaja (okres Komárno)
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dária Janolková
Generatívna reprodukcia Oxycoccus palustris na NPR Klinské rašelinisko
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dária Janolková
Populačná a reprodukčná biológia rodu Oxycoccus Hill
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Kašperová
Floristický prieskum synantropnej flóry Raslavíc
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Júlia Kašperová
Floristický prieskum vyšších rastlín v obci Raslavice (okres Bardejov)
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Košťálová
Floristický výskum zameraný na výskyt liečivých rastlín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Košťálová
Látky s antioxidačnou aktivitou a ich kumulácia v plodoch Cornus mas L.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Lőrinczová
Reprodukčná biológia hybridnej populácie Cerasus fruticosa
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrícia Máčajová
Vývin reprodukčných orgánov Crataegus lindmanii Hrabětová a škodcovia hlohu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Máčajová
Vývin samčieho a samičieho gametofytu Prunus x fechtneri
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Andrea Nyitraiová
Floristický prieskum vyšších rastlín v katastri obce Komárovce (okres Sobrance)
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Dagmar Olejková
Floristický prieskum kvitnúcich rastlín v opustených ovocných sadoch Dolných Vesteníc
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Miriama Ráczová
Výskum synantropnej flóry bratislavských mestkých štvrtí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dáša Rajníková
Floristický prieskum opustených ovocných sadov v obci Pruské
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Rybár
Hodnotenie kvality pasienkových porastov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktor Rybár
Synantropná flóra na území obce Lieskovec
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Dominika Sakal-Šegová
Floristický prieskum v katastri obce Čeľovce
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Sporinová
Floristický výskum zameraný na výskyt divorastúcich jedlých druhov rastlín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Sporinová
Využitie jedlých voľne rastúcich druhov rastlín z okolia obce Solčany
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Júlia Stasová
Diverzita burín súkromných políčok Hornej Oravy
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Júlia Stasová
Floristický prieskum súkromne obhospodarovaných políčok v obci Liesek
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lenka Supeková
Floristický výskum v okolí obce Vlčkovce
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Szládecsková
Generatívna reprodukcia skalníka matranského (Cotoneaster matrensis)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Szusztorová
Cytoembryologické štúdium druhu Prunus domestica
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Szusztorová
Štúdium generatívneho reprodukčného procesu slivky čerešňoplodej (Prunus cerasifera)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marko Šabík
Porovnanie druhovej diverzity a krmovinárskej hodnoty lúčnych porastov v katastri obce Bakta
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Šubová
Cytoembryologické štúdium hybridného taxónu Prunus x fruticans zamerané na vývin vajíčok
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Šubová
Štúdium generatívneho reprodukčného procesu slivky trnkovej (Prunus spinosa)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Tokárová
Floristický prieskum v okolí obce Drienčany a reprodukčná biológia vybraných taxónov rodu Crataegus
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Tokárová
Generatívna reprodukcia vybraných taxónov rodu Crataegus L.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Vargová
Druhové zastúpenie liečivých rastlín vo flóre podtatranskej oblasti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Vašeková
Botanická charakteristika a rozmnožovanie vybraných druhov rodu Aloe L.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Vašeková
Látky s antioxidačnou aktivitou a ich kumulácia v plodoch Amelanchier lamarckii Schrod.
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Vešelényi
Floristický prieskum vyšších rastlín v okolí Mýta pod Ďumbierom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Vešelényi
Výskyt jedovatých druhov vo flóre Nízkotatranskej oblasti
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Vrábľová
Kvitnúce rastliny Levočských vrchov a ich potenciálne využitie v záhradníckej praxi
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Weiss
Produkcia fytomasy u klonov topoľa na energetické účely s odlišným ekologickým optimom
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Matej Zajac
Floristický výskum v okolí obce Teplička nad Váhom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Žabka, PhD.
Floristický prieskum nepôvodných druhov, populačná a reprodukčná biológia Helianthus tuberosus L.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Žabka, PhD.
Floristický prieskum vyšších rastlín v okolí Prievidze
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná