Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Identifikačné číslo: 1624
Univerzitný e-mail: luba.durisova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Bujalko
Diverzita flóry vinohradov Požitavia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Bujalko
Floristický prieskum vinohradov v okolí Vrábeľ
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Dojcsánová
Floristický prieskum v katastri obce Komjatice zameraný na výskyt burín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Dojcsánová
Výskum burinovej vegetácie vihohradov v obci Veľký Kýr
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Darina Fedoščuk
Palynologická charakteristika hybridných taxónov rodu Prunus L.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Gajdošová
Embryogenéza vybraných taxónov rodu Prunus L.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Gajdošová
Vývin samčieho a samičieho gametofytu vybraných taxónov rodu Prunus
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Dominika Galambová
Embryológia hybridného taxónu Cerasus x mohacsyana
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Galambová
Embryológia hybridného taxónu Cerasus x mohacsyana
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Milada Geregová
Mapovanie diverzity kvitnúcich rastlín na území Lučenec - Dolná Slatinka
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Gočárová
Akumulácia bioaktívnych látok Empetrum nigrum L. s potencionálnym využitím antioxidantov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Gočárová
Akumulácia bioaktívnych látok menej známych druhov ovocia a ich potencionálne využitie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Hoško
Floristický prieskum vyšších rastlín v okolí obce Východná
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Hoško
Hodnotenie diverzity a kŕmnej hodnoty lúčnych porastov Liptovskej kotliny
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomíra Hromadová
Floristický prieskum vyšších rastlín v Turci
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Hromadová
Liečivé rastliny Turčianskej kotliny
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chobot
Hodnotenie homogenity populácie Cotoneaster matrensis Domokos na Zoborskej lesostepi
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Chobot
Chorológia a reprodukčná biológia Cotoneaster matrensis v Zoborských vrchoch
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lucia Ivicsicsová
Diverzita kvitnúcich rastlín z hľadiska ich využiteľnosti v záhradníctve
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Ivicsicsová
Floristický prieskum kvitnúcich rastlín na sútoku Váhu a Dunaja (okres Komárno)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dária Janolková
Generatívna reprodukcia Oxycoccus palustris na NPR Klinské rašelinisko
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dária Janolková
Populačná a reprodukčná biológia rodu Oxycoccus Hill
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Kašperová
Floristický prieskum synantropnej flóry Raslavíc
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Kašperová
Floristický prieskum vyšších rastlín v obci Raslavice (okres Bardejov)
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Košťálová
Floristický výskum zameraný na výskyt liečivých rastlín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Košťálová
Látky s antioxidačnou aktivitou a ich kumulácia v plodoch Cornus mas L.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Lőrinczová
Reprodukčná biológia hybridnej populácie Cerasus fruticosa
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Máčajová
Vývin reprodukčných orgánov Crataegus lindmanii Hrabětová a škodcovia hlohu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Máčajová
Vývin samčieho a samičieho gametofytu Prunus x fechtneri
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miriama Ráczová
Výskum synantropnej flóry bratislavských mestkých štvrtí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dáša Rajníková
Floristický prieskum opustených ovocných sadov v obci Pruské
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Rybár
Hodnotenie kvality pasienkových porastov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Rybár
Synantropná flóra na území obce Lieskovec
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Sakal-Šegová
Floristický prieskum v katastri obce Čeľovce
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Sporinová
Floristický výskum zameraný na výskyt divorastúcich jedlých druhov rastlín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Sporinová
Využitie jedlých voľne rastúcich druhov rastlín z okolia obce Solčany
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Stasová
Diverzita burín súkromných políčok Hornej Oravy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Stasová
Floristický prieskum súkromne obhospodarovaných políčok v obci Liesek
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lenka Supeková
Floristický výskum v okolí obce Vlčkovce
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Szládecsková
Generatívna reprodukcia skalníka matranského (Cotoneaster matrensis)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Szusztorová
Cytoembryologické štúdium druhu Prunus domestica
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Szusztorová
Štúdium generatívneho reprodukčného procesu slivky čerešňoplodej (Prunus cerasifera)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Šabík
Porovnanie druhovej diverzity a krmovinárskej hodnoty lúčnych porastov v katastri obce Bakta
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Šubová
Cytoembryologické štúdium hybridného taxónu Prunus x fruticans zamerané na vývin vajíčok
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Šubová
Štúdium generatívneho reprodukčného procesu slivky trnkovej (Prunus spinosa)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Tokárová
Floristický prieskum v okolí obce Drienčany a reprodukčná biológia vybraných taxónov rodu Crataegus
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Tokárová
Generatívna reprodukcia vybraných taxónov rodu Crataegus L.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Vargová
Druhové zastúpenie liečivých rastlín vo flóre podtatranskej oblasti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Vašeková
Botanická charakteristika a rozmnožovanie vybraných druhov rodu Aloe L.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vašeková
Látky s antioxidačnou aktivitou a ich kumulácia v plodoch Amelanchier lamarckii Schrod.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Vešelényi
Floristický prieskum vyšších rastlín v okolí Mýta pod Ďumbierom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Vešelényi
Výskyt jedovatých druhov vo flóre Nízkotatranskej oblasti
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Vrábľová
Kvitnúce rastliny Levočských vrchov a ich potenciálne využitie v záhradníckej praxi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Weiss
Produkcia fytomasy u klonov topoľa na energetické účely s odlišným ekologickým optimom
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matej Zajac
Floristický výskum v okolí obce Teplička nad Váhom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Žabka, PhD.
Floristický prieskum nepôvodných druhov, populačná a reprodukčná biológia Helianthus tuberosus L.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Žabka, PhD.
Floristický prieskum vyšších rastlín v okolí Prievidze
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná