Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Identifikačné číslo: 1624
Univerzitný e-mail: luba.durisova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)

     
     
Záverečná práca     Publikácie     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KŠIŇAN, S. -- ĎURIŠOVÁ, Ľ. -- ELIÁŠ, P. Morphological characteristics as a key attribute for a successful determination of selected Cotoneaster species. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), s. 15--23. ISSN 1335-258X.

Originálny názov:
Morphological characteristics as a key attribute for a successful determination of selected Cotoneaster species
Autor: Ing. Samuel Kšiňan, PhD. (34%)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (33%)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (33%)
Pracovisko:
Katedra environmentalistiky a biológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta fytotechnica et zootechnica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
23
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
15
Do strany:
23
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ružovité, skalník, morfometria rastlín
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Samuel Kšiňan, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta fytotechnica et zootechnica. ISSN 1335-258X.

Originálny názov: Acta fytotechnica et zootechnica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1335-258X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)