Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Identifikačné číslo: 1624
Univerzitný e-mail: luba.durisova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Publikácie
          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠOVÁ, Ľ. -- JURÍKOVÁ, T. -- ELIÁŠ, P. -- MLČEK, J. Reproductive biology of two edible honeysuckles [Lonicera edulis Turcz. ex Freyn., Lonicera kamtchatica (Sevast.) Pojark.] in the conditions of Southwestern Slovakia. In Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. 19, 3 (2020), s. 63--72. ISSN 1644-0692.

Originálny názov:
Reproductive biology of two edible honeysuckles [Lonicera edulis Turcz. ex Freyn., Lonicera kamtchatica (Sevast.) Pojark.] in the conditions of Southwestern Slovakia
Autor:
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (25%)
Tünde Juríková (25%)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (25%)
Jiří Mlček (25%)
Pracovisko:
Katedra environmentalistiky a biológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania: 2020
Od strany:
63
Do strany: 72
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: zemolez kamčatský, reprodukčná biológia, zemolez, zemolez jedlý, embryogenéza rastlín
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Posledná zmena: 26.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. Lublin: ISSN 1644-0692.

Originálny názov:
Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1644-0692
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Lublin
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)