Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Identifikační číslo: 1625
Univerzitní e-mail: katarina.olsovska [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

     Výuka
     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Stanislava Baranová
Biologicky aktívne molekuly rastlín s antioxidačnou úlohou
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martin Bezdeda
Regulácia rastovo-produkčného procesu plodín v podmienkach sucha
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martin Bezdeda
Štruktúrne a funkčné zmeny fotosyntetizujúcich listov pšenice v podmienkach postupnej dehydratácie
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Alexandra Brezovská
Citlivosť ekosystémov Zeme na faktory globálnej zmeny klímy
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Alexandra Brezovská
Fyziologické reakcie ciroku (Sorghum bicolor L.) na vodný stres
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Bumbalová
Fyziologické reakcie sóje fazuľovej (Glycine max L.) na vodný stres
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lucia Bumbalová
Vývoj a perspektívy poľnohospodárstva a vlastností kultúrnych rastlín
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Peter Čmarada
Regulácia vodného režimu rastlín a zlepšenie ich hospodárenia s vodou v limitujúcich podmienkach
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristína Dobrozemská
Metabolity vodného stresu
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Petra Dreveňáková, PhD.
Štruktúrne a funkčné vlastností fotosyntetického aparátu pšenice v podmienkach sucha
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Mgr. Marián Gábriš, PhD.
Regulačné mechanizmy v hospodárení rastlín s vodou a uhlíkom vo vzťahu k produktivite v podmienkach sucha
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Štefan Hanečák
Hodnotenie úlohy osmotickej adjustácie v tolerancii rastlín na sucho
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Homola
Biológia, ekológia a produktivita láskavca (Amaranthus sp.) v suchých podmienkach
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Jackuliaková
Analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík rastovo-produkčného procesu repky olejky (Brassica napus L.)
duben 2010
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Daša Katreníková
Aromatické rastliny ako zdroj bioaktívnych látok
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Klaudia Kóňová
Dopad sucha na úrody hlavných poľnohospodárskych plodín a ich ekonomické zhodnotenie
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Kuruc
Limitujúce faktory dosahovania maximálnych úrod poľnohospodárskych plodín
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Patrícia Kušniarová, PhD.
Fenotypová analýza sóje (Glycine max. L. MERRILL) na zlepšenú toleranciu na sucho a zasolenie
září 2018
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Leitman
Vplyv dusíkatej výživy a inhibítora cytokinín dehydrogenázy na produkčné parametre pšenice letnej formy ozimnej
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Natália Leskovská
Efekt symbiotickej huby Trichoderma asperellum na fyziologické a produkčné vlastnosti jačmeňa jarného v podmienkach sucha
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Katarína Mentelová
Ekologické a produkčné aspekty účinku zvýšenej atmosferickej koncentrácie CO2
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Miške
Fyziologická odpoveď pšenice ozimnej (Triticum aestivum L.) na dlhodobý vodný stres
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Jozef Miške
Rastovo-produkčný proces obilnín v suchých pestovateľských podmienkach
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
Adaptačné vlastnosti a produktivita kultúrych druhov rastlín pre pestovateľské podmienky Slovenska
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Pavelová
Úloha prieduchov v regulácii procesov rastu a tvorby úrody plodín
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Pavolková
Komparatívna fyziológia rastlín z podmienok sucha a zasolenia
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Pavolková
Účinok zasolenia a dlhodobého sucha na reakcie fotosyntézy a vodného stavu pšenice
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Marcel Pravda
Výživa rastlín v pestovateľských podmienkach sucha
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viera Prusáková
Reakcie fotosyntézy a vodného stavu genotypov pšenice na dlhodobú dehydratáciu
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Viera Prusáková
Význam odrody pre suché pestovateľské prostredie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Nikola Rajnohová
Esenciálne oleje rastlín ako zdroje bioaktívnych látok
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ivana Soboňová
Rastlinné nutraceutiká s výživovými a terapeutickými účinkami
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Silvia Stránska
Klimatická zmena a biodiverzita rastlín
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Silvia Stránska
Regulácia vodného režimu rastlín a úloha osmotickej adjustácie počas vodného stresu
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrea Szárazová
Analýza účinkov klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo a úrodotvorný proces strategických plodín
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Eva Šimuneková
Fyziologické, ekologické a produkčné dôsledky zasolenia rastlín
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Peter Velecký
Fyziologické reakcie vybraných druhov láskavca (Amaranthus sp.) na krátkodobý vodný stres
duben 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována