Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Identifikačné číslo: 1625
Univerzitný e-mail: katarina.olsovska [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Baranová
Biologicky aktívne molekuly rastlín s antioxidačnou úlohou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bezdeda
Regulácia rastovo-produkčného procesu plodín v podmienkach sucha
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bezdeda
Štruktúrne a funkčné zmeny fotosyntetizujúcich listov pšenice v podmienkach postupnej dehydratácie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Brezovská
Citlivosť ekosystémov Zeme na faktory globálnej zmeny klímy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Brezovská
Fyziologické reakcie ciroku (Sorghum bicolor L.) na vodný stres
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bumbalová
Fyziologické reakcie sóje fazuľovej (Glycine max L.) na vodný stres
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Bumbalová
Vývoj a perspektívy poľnohospodárstva a vlastností kultúrnych rastlín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Čmarada
Regulácia vodného režimu rastlín a zlepšenie ich hospodárenia s vodou v limitujúcich podmienkach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Dobrozemská
Metabolity vodného stresu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Petra Dreveňáková, PhD.
Štruktúrne a funkčné vlastností fotosyntetického aparátu pšenice v podmienkach sucha
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Marián Gábriš, PhD.
Regulačné mechanizmy v hospodárení rastlín s vodou a uhlíkom vo vzťahu k produktivite v podmienkach sucha
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Hanečák
Hodnotenie úlohy osmotickej adjustácie v tolerancii rastlín na sucho
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Homola
Biológia, ekológia a produktivita láskavca (Amaranthus sp.) v suchých podmienkach
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Jackuliaková
Analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík rastovo-produkčného procesu repky olejky (Brassica napus L.)
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daša Katreníková
Aromatické rastliny ako zdroj bioaktívnych látok
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Kóňová
Dopad sucha na úrody hlavných poľnohospodárskych plodín a ich ekonomické zhodnotenie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Kuruc
Limitujúce faktory dosahovania maximálnych úrod poľnohospodárskych plodín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Patrícia Kušniarová, PhD.
Fenotypová analýza sóje (Glycine max. L. MERRILL) na zlepšenú toleranciu na sucho a zasolenie
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Leitman
Vplyv dusíkatej výživy a inhibítora cytokinín dehydrogenázy na produkčné parametre pšenice letnej formy ozimnej
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Mentelová
Ekologické a produkčné aspekty účinku zvýšenej atmosferickej koncentrácie CO2
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Miške
Fyziologická odpoveď pšenice ozimnej (Triticum aestivum L.) na dlhodobý vodný stres
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Miške
Rastovo-produkčný proces obilnín v suchých pestovateľských podmienkach
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
Adaptačné vlastnosti a produktivita kultúrych druhov rastlín pre pestovateľské podmienky Slovenska
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Pavelová
Úloha prieduchov v regulácii procesov rastu a tvorby úrody plodín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Pavolková
Komparatívna fyziológia rastlín z podmienok sucha a zasolenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Pavolková
Účinok zasolenia a dlhodobého sucha na reakcie fotosyntézy a vodného stavu pšenice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcel Pravda
Výživa rastlín v pestovateľských podmienkach sucha
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Prusáková
Reakcie fotosyntézy a vodného stavu genotypov pšenice na dlhodobú dehydratáciu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viera Prusáková
Význam odrody pre suché pestovateľské prostredie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Rajnohová
Esenciálne oleje rastlín ako zdroje bioaktívnych látok
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Soboňová
Rastlinné nutraceutiká s výživovými a terapeutickými účinkami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Stránska
Klimatická zmena a biodiverzita rastlín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Stránska
Regulácia vodného režimu rastlín a úloha osmotickej adjustácie počas vodného stresu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Szárazová
Analýza účinkov klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo a úrodotvorný proces strategických plodín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Šimuneková
Fyziologické, ekologické a produkčné dôsledky zasolenia rastlín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Velecký
Fyziologické reakcie vybraných druhov láskavca (Amaranthus sp.) na krátkodobý vodný stres
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná