Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Identification number: 1626
University e-mail: norbert.lukac [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)
dekanát - centrum - Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Albertová
Imunita pohlavných orgánov samcov
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Albertová
Koncentrácie zápalových faktorov v krvi a ejakulátoch býkov
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Balážová
Vplyv amygdalínu na imunitný systém
March 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Filip Benko
Molekulové a oxidatívne mechanizmy kryokapacitácie
September 2023Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Beňov
Vplyv niklu na prejavy apoptózy býčích spermií
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Bistáková, PhD.
Determinácia pôsobenia endokrinných disruptorov na vitalitu spermií in vitro
August 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Borošová
Príprava inseminačných dávok býkov
April 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Borošová
Vplyv kurkumínu na pohybové parametre býčich spermií in vitro
March 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Branislav Bretz
Charakteristika a význam seminálnej plazmy
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Bretz
Charakteristika a význam seminálnej plazmy
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Čarnogurská
Vplyv vysokých teplôt prostredia na štruktúru pečene králika domáceho
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Červeňanská
Imunita pohlavných orgánov samíc
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Červeňanská
Koncentrácie zápalových faktorov v krvi dojníc.
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Čierna
Úlohy a funkcie medi v samčej reprodukcii
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Dlugoš
Vplyv extraktu Ostružiny malinovej (Rubus idaeus) na funkciu Leydigových buniek
April 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Ďuračka
Mechanizmy účinkov bioaktívnych látok pri prevencii bakteriospermie
September 2021Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ďuračka
Vplyv kvercetínu na in vitro indukovanú kontamináciu králičích ejakulátov baktériou Enterococcus faecalis
March 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Gašparíková
Kotvičník zemný (Tribulus terrestris) a jeho úloha v samčej reprodukcii
April 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Romana Gašparíková
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
April 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Hana Greifová
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu Leydigových buniek
September 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Faridullah Hashim, PhD.
Biologicky aktívne látky ako protektory inseminačných dávok
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Husárová
Vplyv bovinného sérového albumínu na pohybové parametre býčich spermií
April 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Husárová
Význam aditív v inseminačných dávkach
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Chrenko
Biochemický profil králika domáceho vystaveného vysokým teplotám prostredia
April 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Jambor, PhD.
Exogenné vplyvy pôsobiace na kvalitu pohlavných buniek
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Jambor, PhD.
Identifikácia pôsobenia endokrinných disruptorov na oxidatívny status a steroidogenézu Leydigových buniek.
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Jambor, PhD.
Vplyv elektromagnetického žiarenia na pohyblivosť spermií
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anita Kmeťová
Vplyv vysokých teplôt prostredia na hematologické vlastnosti krvi králika domáceho
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Kňažická, PhD.
Mechanizmy účinku medi a železa na pohlavné a adrenokarcinómové bunky v podmienkach in vitro.
June 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Nikola Knížatová
Determinácia účinkov endokrinných disruptorov a oxidatívneho stresu v celulárnom modelovom systéme in vitro
September 2022Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristina Kocifajová
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
March 2021Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Anna Kolesárová, PhD.
Vplyv hypertermie na štruktúru parenchymatóznych orgánov in vivo a in vitro
January 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Krčmáriková
Faktory ovplyvňujúce steroidogenézu
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Krčmáriková
Vplyv kadmia na steroidogenézu v in vitro podmienkach
April 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Krúpa
Vplyv stopových prvkov na samčie pohlavné bunky
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Krúpa
Vplyv železa na pohyblivosť spermií in vitro.
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dorota Kyzeková
Histologická charakteristika vaječníkov kapra rybničného
March 2019Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dorota Kyzeková
Samčie pohlavné orgány rýb
April 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ksenija Lončar
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
April 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Lupták
Vplyv alkylfenolov na spermie
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Martišková
Hematologická a spermiologická charakteristika plemenných býkov
April 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Martišková
Obranné mechanizmy buniek
April 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mihaľ
Kontroverzné funkcie železa a medi v organizme
April 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Mikuš
Oxidatívny status endotelových buniek
April 2020Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Močáryová
In vitro vplyv amygdalínu na funkčnú kompetenciu samčích reprodukčných buniek
March 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Beáta Močáryová
Vplyv biologicky účinných látok na býčie spermie
March 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Nekorancová
Vplyv ortuti na steroidogenézu v in vitro podmienkach
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Nekorancová
Vplyv ťažkých kovov na viabilitu karcinómových buniek
May 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Poništ
Vplyv hypertermie na štruktúry semenníkov králika domáceho
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Sláviková
Exogénne disruptory hormonálnych regulácií
May 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Sláviková
Vplyv niklu na steroidogenézu v in vitro podmienkach
April 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Škarba
Vplyv antioxidantov na samčie pohlavné bunky
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Škarba
Vplyv resveratrolu na samčie pohlavné bunky in vitro
April 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Škultéty
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
April 2020Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Škultéty
Šalvia lekárska (Salvia officinalis) a jej účinky na reprodukčné funkcie samcov
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Šnirc
Metabolizmus lipidov
April 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Terézia Tomajková
Účinky Zeleru voňavého na funkciu Leydigových buniek in vitro
April 2020Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Terézia Tomajková
Vplyv extraktu Zeleru voňavého (Apium graveolens, L. ) na aktivitu Leydigových buniek
April 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Mechanizmy protektivity spermií proti oxidatívnemu stresu
May 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Vahovská
Vplyv koloidných zložiek krvi na uchovávanie býčich spermií
March 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Zakuťanská
Antioxidačné mechanizmy ochrany samčej reprodukčnej sústavy
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress