Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1626
Univerzitný e-mail: norbert.lukac [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     
Stáže     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TIRPÁK, F. -- SLANINA, T. -- TOMKA, M. -- ŽIDEK, R. -- HALO, M. -- IVANIČ, P. -- GREŃ, A. -- FORMICKI, G. -- STACHANCZYK, K. -- LUKÁČ, N. -- MASSANYI, P. Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids. In Reproduction in domestic animals. 54, 2 (2019), s. 150--159.

Originálny názov:
Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids
Autor: Ing. Filip Tirpák (10%)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (9%)
Ing. Marián Tomka, PhD. (9%)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (9%)
Ing. Marko Halo (9%)
Peter Ivanič (9%)
Agnieszka Greń (9%)
Grzegorz Formicki (9%)
Katarzyna Stachanczyk (9%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (9%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (9%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Reproduction in domestic animals
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
54
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany:
150
Do strany:
159
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kryokonzervácia, umelá inseminácia, spermie, elektromagnetické žiarenie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Reproduction in domestic animals. Paul Parey Scientific Publishers, 2011.

Originálny názov:
Reproduction in domestic animals
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ: Paul Parey Scientific Publishers
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2011
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2011
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)