Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Identifikačné číslo: 1628
Univerzitný e-mail: viera.paganova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

     
     
     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Beata Bachárová
Morfologické adaptácie drevín v extrémnych podmienkach prostredia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Róbert Bartolen
Vývoj floristiky na Slovensku v kontexte regionálnych podmienok
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Beáta Berecová
Dreviny v brehových porastoch vodných tokov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Branislav Bíro
Poškodenie stromov pri stavebnej činnosti v urbanizovanom prostredí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Bóllová
Determinácia vplyvu posypových solí na rast drevín v urbanizovanom prostredí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Bóllová
Možnosti využitia hrušky planej pre výsadby v mestách SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Zuzana Bóllová
Možnosti využitia hušky planej pre výsadby v mestách SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Borzová
Prostriedky stabilizácie a ochrany drevín v urbanizovanom prostredí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Doležal
Projekt revitalizácie líniových vegetačných prvkov v regióne južnej Moravy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Lenka Drobná, PhD.
Genetická podmienenosť adaptácie jarabiny oskorušovej / Sorbus domestica L. / na zmenené podmienky prostredia
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Zuzana Ďuránová
Aktuálne metódy inventarizácie a hodnotenia drevín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Kristína Ďurošová
Výber fenotypov Sorbus domestica L. pre urbanizované prostredie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michaela Felixová
Zhodnotenie genofondu Sorbus domestica L. pre uplatnenie v urbanizovanom prostredí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Pavol Filipovič, PhD.
Využitie produkčných metód pre zachovanie vybraných zložiek genofondu lykovca muránskeho / Daphne arbuscula Čelak./
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dáša Frankovičová
Záhradno-architektonické riešenie parku a zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Miroslava Gabrišová
Techniky stabilizácie stromov v urbanizovanom prostredí
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Miroslava Gabrišová
Techniky stabilizácie stromov v urbanizovanom prostredí
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Petra Gubányová
Systém starostlivosti o staré a pamätné stromy v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Linda Harangozóová
Návrh revitalizácie sídelnej zelene v lokalite Brezový háj (Nitra)
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Linda Harangozóová
Návrh revitalizácie sídelnej zelene v lokalite Nitra - Brezový háj
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Linda Harangozóová
Program starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni na príklade lokality Brezový háj v Nitre
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Terézia Hornáčková
Ekologické parky a ich potenciál na Slovensku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Hornáčková
Projekt revitalizácie zelene v areáli polikliniky a nemocnice v Ružinove
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Jakub Horony
Kvalita reprodukčného materiálu a škôlkarskych výpestkov okrasných drevín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marek Hus
Hodnotenie vplyvu vybraných abiotických stresorov na rast drevín v urbanizovanom prostredí
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Hana Jančovičová
Systém evidencie a starostlivosti chránených stromov v SR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Mário Janiga
Ovocné dreviny v sprievodnej vegetácii ciest
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Paula Kaichová
Sortiment alejových stromov v SR a jeho kvalita
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Kolenová
Potenciál jarabiny brekyňovej Sorbus torminalis L.( Crantz). v poľnohospodárskej krajine a lesnom hospodárstve
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Lenčéšová
Význam a kvantifikácia rozptýlenej zelene v krajine
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
Využitie postupov organogenézy in vitro pre zachovanie genofondu rodu Paeonia
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Miroslava Maceková, PhD.
Reprodukcia genotypov Sorbus domestica pre sadovnícke a krajinárske účely
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lea Matulová
Prevádzková bezpečnosť stromov v urbanizovanom prostredí
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Miklošíková
Aktuálne prístupy k riešeniu manažmentu zelene v sídlach
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Enikő Mislayová
Aktuálne metódy pre analýzu koreňového systému stromov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Papová
Návrh školskej záhrady pre základnú školu O. Cabana v Komjaticiach
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Viktória Papová
Projekt hravej vzdelávacej záhrady
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Matej Peterka
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aniko Karin Poznan
Škody na drevinách pri stavebnej činnosti v sídlach
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lýdia Račková
Hodnotenie vplyvu abiotických stresov na rast drevín v urbanizovanom prostredí
október 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Rosová
Záhradno-architektonické riešenie trasy MHD v centrálnej zóne mesta Lille
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Surňák
Projekt revitalizácie zelene vo vybranej lokalite mesta Nitra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Šebšajevičová
Sadovnícko-architektonické hodnotenie drevín sídliska Klokočina v Nitre
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Radovan Šenšel, PhD.
Genetická podmienenosť adaptácie hrušky planej / Pyrus pyraster L. Burgsd./ na zmenené podmienky prostredia
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Stanislava Šufliarska
Aktuálny výkon rezu stromov v sídlach na Slovensku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Švihra
Koreňový systém drevín pod vplyvom nedostatku vody
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Vozárová
Projekt využitia genofondu jarabiny oskorušovej pre stabilizáciu poľnohospodárskej krajiny v regióne Tekov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Vyhnáliková
Dreviny v brehových porastoch vodných tokov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Vyhnáliková
Rez stromov a potreba štandardizovania jeho výkonu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Zsadány
Dreviny v brehových porastoch vodných tokov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná