Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Identification number: 1628
University e-mail: viera.paganova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
Chief official - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?
Kalaji, Mohamed Hazem -- Račková, Lýdia -- Paganová, Viera -- Swoczyna, Tatiana -- Rusinowski, Szymon -- Sitko, Krzysztof
Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?. In Environmental and experimental botany. 152, (2018), p. 149--157. ISSN 0098-8472.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
2.Ochrana drevín pri stavebnej činnosti
Paganová, Viera -- Danáková, Anna -- Fraňo, Tomáš -- Huťková, Silvia -- Kolařík, Jaroslav -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Zeleňák, Michal
Arboristický štandard. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 27 p. ISBN 978-80-552-1897-7.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
3.Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - dôvody, východiská, možnosti
Paganová, Viera -- Hus, Marek -- Raček, Marcel
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - dôvody, východiská, možnosti. In Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2018, p. 143. ISBN 978-80-89408-30-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
4.Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards
Paganová, Viera -- Vyhnáliková, Michaela
Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, p. 29--34. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
5.Responses of root system of woody plants to drought
Hus, Marek -- Paganová, Viera
Responses of root system of woody plants to drought.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 43--55. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
6.Základy lesného hospodárstva
Paganová, Viera
Základy lesného hospodárstva. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 152 p. ISBN 978-80-552-1819-9.
BCISkriptá a učebné texty2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.