Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Identifikačné číslo: 1628
Univerzitný e-mail: viera.paganova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KALAJI, M H. -- RAČKOVÁ, L. -- PAGANOVÁ, V. -- SWOCZYNA, T. -- RUSINOWSKI, S. -- SITKO, K. Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?. In Environmental and experimental botany. 152, (2018), s. 149--157. ISSN 0098-8472.

Originálny názov: Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?
Autor: Mohamed Hazem Kalaji (17%)
Ing. Lýdia Račková (17%)
prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (17%)
Tatiana Swoczyna (17%)
Szymon Rusinowski (17%)
Krzysztof Sitko (15%)
Pracovisko: Katedra biotechniky zelene
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Environmental and experimental botany
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 152
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2018
Od strany: 149
Do strany: 157
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fluorescencia chlorofylu, fotoinhibícia, salinita, sucho, lipa malolistá (Tilia cordata)
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
Uplatnenie na projektoch: Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach
 
Záznam vložil: Ing. Lýdia Račková
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Environmental and experimental botany. Burlington Elsevier Academic Press: ISSN 0098-8472.

Originálny názov: Environmental and experimental botany
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0098-8472
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Burlington Elsevier Academic Press
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)