Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Identification number: 1628
University e-mail: viera.paganova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
Chief official - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

PAGANOVÁ, V. -- DANÁKOVÁ, A. -- FRAŇO, T. -- HUŤKOVÁ, S. -- KOLAŘÍK, J. -- KOLLÁR, J. -- KOLNÍK, M. -- KRIŠTOF, M. -- RAČEK, M. -- ZELEŇÁK, M. Arboristický štandard. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 27 p. ISBN 978-80-552-1897-7.

Original name: Arboristický štandard.
English name: Ochrana drevín pri stavebnej činnosti
Written by (author): prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (10%)
Anna Danáková (10%)
Tomáš Fraňo (10%)
Silvia Huťková (10%)
Jaroslav Kolařík (10%)
Ing. Ján Kollár, PhD. (10%)
Martin Kolník (10%)
Milan Krištof (10%)
Ing. Marcel Raček, PhD. (10%)
Michal Zeleňák
Department: Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication: príručka
ISBN: 978-80-552-1897-7
Type of publisher:
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Country: Slovak Republic
Kind of professional book:
Issue and volume number:
Year of publication: 2018
Issue number: 1
Number of pages: 27
Cargo:
Original language: Slovak
Publication category: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: dreviny, arboristika, stromy, realizácia stavieb, normy a štandardy
Year of submission: 2018
 
Entry made by: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Last change: 12/01/2018 22:20 (Data import from library)