Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Identifikačné číslo: 1628
Univerzitný e-mail: viera.paganova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAGANOVÁ, V. -- HUS, M. -- RAČEK, M. Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - dôvody, východiská, možnosti. In Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 143. ISBN 978-80-89408-30-6 (brož.).

Originálny názov: Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - dôvody, východiská, možnosti
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (34%)
Marek Hus (33%)
Ing. Marcel Raček, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra biotechniky zelene
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Dreviny vo verejnej zeleni
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 143
Do strany: 143
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejná zeleň, ochrana prírody, stromy, krajinné plánovanie, mestská zeleň, mestská zástavba
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Posledná zmena: 26.01.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2018. ISBN 978-80-89408-30-6 (brož.).

Originálny názov: Dreviny vo verejnej zeleni
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89408-30-6 (brož.)
Vydavateľ: Ústav ekológie lesa SAV
Miesto vydania: Zvolen
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 16.06.2018 22:20 (Import dát z knižnice)