Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Identifikační číslo: 162
Univerzitní e-mail: tatiana.kaletova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ondrej Adamcsok
Protipovodňová ochrana územia
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Angleta
Protipovodňová ochrana v okolí Banskej Štiavnice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Richard Bajan
Využitie malých vodných nádrží na rekreačné účely
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Benková
Protipovodňová ochrana územia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Benková
Tvorba povrchového odtoku na svahu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jana Blaháková
Využitie maých vodných nádrží na rekreačné účely
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Bojkovský
Rekreačné využitie malých vodných nádrží
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adam Bojkovský
Technicko-krajinárske zhodnotenie významu malej vodnej nádrže
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Bollová
Chod kvality vody vodného toku s vybudovaným rybníkom
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Bollová
Určenie prietoku vody v koryte malého vodného toku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Adam Horný
Melioračné opatrenia v krajine
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marika Hrabovská
Využitie malých vodných nádrží na rekreačné účely
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Hučková
Erózny odnos fosforu vo vybranom povodí
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Karlíková
Možnosti riešenia protipovodňovej ochrany vybraného územia
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Karlíková
Protipovodňová ochrana obce Chtelnica
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marián Kerek
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej dobe
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marián Kerek
Stanovenie aktuálneho prietoku vody v koryte malého vodného toku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Knošková
Meranie výtoku malým otvorom v hydraulickom laboratóriu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Knošková
Návrh prehrádzky vodného toku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Krištof Konárek
Využitie malej vodnej nádrže na rybochovné účely
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Krištof Konárek
Zhodnotenie prevádzkových parametrov čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Boris Košťál
Hydromelioračné opatrenia v krajine
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Košťál
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej dobe
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tatijana Kotuš
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tatijana Kotuš
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Kožiak
Technicko-krajinárske zhodnotenie významu malej vodnej nádrže
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mária Krajčechová
Meranie prepadu vody cez priepad
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Marek Mäsiar
Hodnotenie kvality povrchových vôd rieky Orava a jej prítokov
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Erika Mistríková
Využitie malej vodnej nádrže na rekreačné účely
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ľuboš Mišuta
Hydraulické posúdenie prítokovej rýchlosti na prepad vody
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jarmila Modoryová
Návrh protipovodňových opatrení na danom území
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Molnár
Očakávané a skutočné priesaky cez zemné teleso hrádze VN
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Németová
Modelové riešenie povrchového odtoku z poľnohospodársky využívaného územia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Michaela Nepšinská
Využitie GIS pri mapovaní vodných jarkov v okolí Banskej Štiavnice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Nepšinská
Využitie malých vodných nádrží na rekreačné účely – banskoštiavnické tajchy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lynda Paulíková
Bentické organizmy vodných útvarov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Pavelka
Alternatívne riešenie bezpečnostného priepadu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Igor Pavelka
Modelové riešenie povrchového odtoku z územia
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zoltán Petrík
Modely používané vo vodnom hospodárstve
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Petruch
Vplyv rybného hospodárstva na kvalitu vody vodného toku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ladislav Pirovits
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody v krajinnej sfére Medzibodrožia
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Branislav Pospiš
Tvorba povrchového odtoku na svahu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Miroslava Remišová
Priebeh kvality vody v povodí stredného Váhu
květen 2022Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Zuzana Sabová
Krajinársko-ekologické zhodnotenie aktuálneho stavu vodnej nádrže
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Sabová
Melioračné opatrenia v krajine
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Judita Sárkányová
Priebeh kvality vody severozápadnej časti Žitného ostrova
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Judita Sárkányová
Vplyv priemyselnej činnosti na kvalitu vody
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Slosiarová
Možnosti riešenia protipovodňovej ochrany vybraného územia
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Sláva Sokolová
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Sláva Sokolová
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Tripšanský
Využitie malých vodných nádrží pre rybochovné účely
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Veseličová
Vyhodnotenie malej vodnej nádrže z hľadiska rekreácie a rybochovu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Veselovská
História povodní na Slovensku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Andrea Vidová
Okrasné jazierka v parkoch a záhradách
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Vilhanová
Protipovodňová ochrana územia
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Vranová
Možnosti využitia GIS pri správe obce Litava
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eliška Vranová
Možnosti využitia GIS pri správe obce Litava
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Zubajová
Okrasné jazierka v záhradách a parkoch
červen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována