Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Identifikačné číslo: 162
Univerzitný e-mail: tatiana.kaletova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondrej Adamcsok
Protipovodňová ochrana územia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Angleta
Protipovodňová ochrana v okolí Banskej Štiavnice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Bajan
Využitie malých vodných nádrží na rekreačné účely
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Benková
Protipovodňová ochrana územia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Benková
Tvorba povrchového odtoku na svahu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jana Blaháková
Využitie maých vodných nádrží na rekreačné účely
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Bojkovský
Rekreačné využitie malých vodných nádrží
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Bojkovský
Technicko-krajinárske zhodnotenie významu malej vodnej nádrže
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Bollová
Chod kvality vody vodného toku s vybudovaným rybníkom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Bollová
Určenie prietoku vody v koryte malého vodného toku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adam Horný
Melioračné opatrenia v krajine
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marika Hrabovská
Využitie malých vodných nádrží na rekreačné účely
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Hučková
Erózny odnos fosforu vo vybranom povodí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Karlíková
Možnosti riešenia protipovodňovej ochrany vybraného územia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Karlíková
Protipovodňová ochrana obce Chtelnica
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marián Kerek
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej dobe
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Kerek
Stanovenie aktuálneho prietoku vody v koryte malého vodného toku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Knošková
Meranie výtoku malým otvorom v hydraulickom laboratóriu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Knošková
Návrh prehrádzky vodného toku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Krištof Konárek
Využitie malej vodnej nádrže na rybochovné účely
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Krištof Konárek
Zhodnotenie prevádzkových parametrov čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Košťál
Hydromelioračné opatrenia v krajine
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Košťál
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej dobe
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatijana Kotuš
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatijana Kotuš
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Kožiak
Technicko-krajinárske zhodnotenie významu malej vodnej nádrže
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Krajčechová
Meranie prepadu vody cez priepad
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Mäsiar
Hodnotenie kvality povrchových vôd rieky Orava a jej prítokov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Erika Mistríková
Využitie malej vodnej nádrže na rekreačné účely
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľuboš Mišuta
Hydraulické posúdenie prítokovej rýchlosti na prepad vody
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Modoryová
Návrh protipovodňových opatrení na danom území
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Molnár
Očakávané a skutočné priesaky cez zemné teleso hrádze VN
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Németová
Modelové riešenie povrchového odtoku z poľnohospodársky využívaného územia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Nepšinská
Využitie GIS pri mapovaní vodných jarkov v okolí Banskej Štiavnice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Nepšinská
Využitie malých vodných nádrží na rekreačné účely – banskoštiavnické tajchy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lynda Paulíková
Bentické organizmy vodných útvarov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Pavelka
Alternatívne riešenie bezpečnostného priepadu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Pavelka
Modelové riešenie povrchového odtoku z územia
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Petrík
Modely používané vo vodnom hospodárstve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Petruch
Vplyv rybného hospodárstva na kvalitu vody vodného toku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ladislav Pirovits
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody v krajinnej sfére Medzibodrožia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Branislav Pospiš
Tvorba povrchového odtoku na svahu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Miroslava Remišová
Priebeh kvality vody v povodí stredného Váhu
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zuzana Sabová
Krajinársko-ekologické zhodnotenie aktuálneho stavu vodnej nádrže
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Sabová
Melioračné opatrenia v krajine
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Judita Sárkányová
Priebeh kvality vody severozápadnej časti Žitného ostrova
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Judita Sárkányová
Vplyv priemyselnej činnosti na kvalitu vody
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Slosiarová
Možnosti riešenia protipovodňovej ochrany vybraného územia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Sláva Sokolová
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Sláva Sokolová
Vplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného toku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Tripšanský
Využitie malých vodných nádrží pre rybochovné účely
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Veseličová
Vyhodnotenie malej vodnej nádrže z hľadiska rekreácie a rybochovu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Veselovská
História povodní na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrea Vidová
Okrasné jazierka v parkoch a záhradách
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Vilhanová
Protipovodňová ochrana územia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Vranová
Možnosti využitia GIS pri správe obce Litava
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eliška Vranová
Možnosti využitia GIS pri správe obce Litava
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Zubajová
Okrasné jazierka v záhradách a parkoch
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná