Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Identifikačné číslo: 1633
Univerzitný e-mail: jan.supuka [at] uniag.sk
 
profesor DrSc. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Maryam Alkurdi, PhD., MSc
Uplatnenie drevín mediteránneho pásma v krajinnoarchitektonickej tvorbe v podmienkach Slovenska
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Melinda Baruszová, PhD.
Vývoj a zásady tvorby mestského parku
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Beňová
Záhradno architektonická tvorba v Baťových obytných súboroch na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Beňušová
Stromové aleje ulíc a nábreží vybraného mesta
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Beňušová
Zhodnotenie stavu a návrh revitalizácie mestského parku v Zlatých Moravciach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Bialešová
Funkčne-priestorová a dendrologická analýza vybraného mestského parku.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Bilčíková
Sústavy zelene vybraného mestského sídla a jeho funkčnej zóny
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Bilčíková
Verejné priestranstvá zelene vidieckeho sídla.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Romana Bonková
Záhradno architektonická tvorba v Baťových obytných súboroch na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Orsolya Demková
Funkčne-priestorová a dendrologická anylýza vybraného historického parku Veľká Ida
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Orsolya Demková
Systémy zelene vidieckeho sídla, zhodnotenie stavu a návrhy riešenia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Flekáč
Krajinno – architektonické riešenie rekreačného strediska Remata
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Flekáč
Zhodnotenie stavu a návrh krajinno architektonického riešenia vybraného rekreačného areálu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Gloneková
Krajinno-architektonické riešenie vybraného rekreačného priestoru.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Gvozdiaková
Krajinno-architektonické riešenie rekreačného priestoru Maracamping Liptovský Trnovec
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lujza Halásová
Parkovo architektonické riešenie areálu domova dôchodcov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Jančoková
Parkovo architektonické riešenie areálu základnej školy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Janík
Funkčno-priestorová analýza a dendrologická štruktúra mestského parku v Žiline
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Janík
Sústavy zelene vybraného mestského sídla a jeho funkčnej zóny
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Matej Jasenka, PhD.
Vplyv mestského prostredia na biologické procesy drevinovej vegetácie
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bronislava Kadlecová
Funkčne priestorová analýza vybraného kúpeľného parku a návrh rozvojovej obnovy
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bronislava Kadlecová
Zhodnotenie súčasného stavu a návrh revitalizácie kúpeľného parku.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušana Karasová
Systémy zelene vidieckeho sídla Veľké Teriakovce a návrh obnovy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Koštialiková
Systémy zelene vidieckeho sídla a návrhy rekonštrukcie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcela Koštialiková
Zeleň vybranej poľnohospodárskej farmy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Kovácsová
Krajinno architektonické riešenie rekreačného priestoru pri vodnej nádrži
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Kovácsová
Potenciál rastlín vybranej florozóny Južnej Afriky pre obohatenie zbierok a parkovú tvorbu na Slovensku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Kubicová
Sústavy zelene vybraného mestského sídla a jeho funkčnej zóny
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kukurdík
Sprievodná zeleň cestných komunikácií vybraného krajinného priestoru
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Angelika Kulmonová
Rekreačno turistický potenciál krajinného priestoru Nitra-Vráble a návrh funkčných cyklotrás
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alica Mlynarčíková
Riešenie systému zelene areálu základnej školy
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alica Mlynarčíková
Zhodnotenie stavu a návrh vegetačných štruktúr sídliska Drieňová v Banskej Štiavnici
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Pračková
Riešenie plôch medziblokovej zelene na modelovom sídlisku povojnového typu.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Pračková
Vegetačné úpravy prvých sídlisk po 2. svetovej vojne na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Sláva Silná
Vegetačné úpravy prvých sídlisk po 2. svetovej vojne na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Elena Stanová
Funkčne-priestorová a dendrologická anylýza vybraného historického parku Nitra - Kynek
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Stanová
Systémy zelene obytného súboru mestského sídla
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Supuka
Urbanistické a krajinnoarchitektonické riešenie Mlynského náhonu Košice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Šebová
Súčasný stav a návrh revitalizácie arboréta v Liptovskom Hrádku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Šebšajevičová
Zhodnotenie systému rozptýlenej zelene vybraného krajinného priestoru a návrh na jeho doplnenie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Škantárová
Parkovo-architektonické riešenie areálu základnej školy v Predajnej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Tóthová
Kultúrno-historické a vizuálno-estetické hodnotenie vinohradníckeho typu kultúrnej krajiny
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Monika Totkovič
Vplyv aktivít stratégie rozvoja vidieka na zvyšovanie hodnôt a kvality krajiny
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Uhrin, PhD.
Kvalitatívne hodnotenie vývoja stromov v uličných alejach a prvkoch historickej zelene.
október 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Laura Vaculová
Hodnotenie vybraných stromových alejí v uliciach mesta Senica
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Vaškovičová
Funkčne priestorová analýza a dendrologická štruktúra historického parku v obci Jabloň a návrh spôsobu obnovy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martina Verešová, PhD.
Krajinno-architektonické hodnoty vinohradníckych lokalít západného Slovenska
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Weberová
Vegetačná štruktúra a návrhy riešení v relokovanej obci Mojšova Lúčka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná