Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Identifikačné číslo: 1633
Univerzitný e-mail: jan.supuka [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     
Publikácie
     
     
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.Publikácie
Kód KPČ
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape
Billiková, Monika -- Supuka, Ján
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape.  In Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 22--33. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2019
Podrobnosti
2.
Rekreácia v prírodnom prostredí = Recreation in the natural environment
Supuka, Ján
Rekreácia v prírodnom prostredí = Recreation in the natural environment. In Životné prostredie. 53, 3 (2019), s. 2. ISSN 0044-4863.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
3.
Rekreačný potenciál a rajonizácia cestovného ruchu na Slovensku = Recreation potential and tourism zoning in Slovakia
Supuka, Ján -- Bihuňová, Mária -- Totkovič, Monika
Rekreačný potenciál a rajonizácia cestovného ruchu na Slovensku = Recreation potential and tourism zoning in Slovakia. In Životné prostredie. 53, 3 (2019), s. 131--138. ISSN 0044-4863.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
4.
The historical development of landscape architecture education in Slovakia
Supuka, Ján -- Tóth, Attila
The historical development of landscape architecture education in Slovakia.  In Lessons from the past, visions for the future: Celebrating one hundred years of landscape architecture education in Europe. Ås : Norwegian University of Life Sciences. (2019), s. 143--144. ISBN 978-82-575-1642-0. URL: http://conference.eclas.org/wp-content/uploads/2019/08/ECLAS_UNISCAPE_Conference_2019_reader_ONLINE_full_size.pdf.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti
5.Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb: VEGA 1/0044/17
Supuka, Ján -- Feriancová, Ľubica -- Moravčík, Ľuboš -- Halajová, Denisa -- Kuczman, Gabriel -- Šinka, Karol -- Uhrin, Peter -- Totkovič, Monika
Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb: VEGA 1/0044/17. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 13 s.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
2019
Podrobnosti
6.
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities
Supuka, Ján -- Šinka, Karol -- Kuczman, Gabriel -- Billiková, Monika
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 466--472. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019Podrobnosti
7.
Vývoj záhradnej a krajinnej architektúry na Slovensku v období 1939-1989 s dôrazom na vzdelávanie, výskum a prax = Development of garden and landscape architecture in Slovakia in 1939-1989 with an emphasis on education, research and practice
Supuka, Ján
Vývoj záhradnej a krajinnej architektúry na Slovensku v období 1939-1989 s dôrazom na vzdelávanie, výskum a prax = Development of garden and landscape architecture in Slovakia in 1939-1989 with an emphasis on education, research and practice. In Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. Brno: Mendelova univerzita, 2019, s. 33--47. ISBN 978-80-85881-44-8 (brož.).
AFA
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.