Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Identification number: 1634
 
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)

     
     
     Publications
     
     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Ábelová
Kompetencie samosprávy
May 2011Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavel Absolon
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bacskorová
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Ballová
The scope of self-governing regions in regional development
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Balušík
Realizácia pôsobnosti obvodných úradov vo vybranom kraji SR
April 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomaš Benca
Kompetencie pamiatkových úradov a význam ochrany pamiatkového fondu SR z pohľadu vidieckeho turizmu
April 2017
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomaš Benca
1. Realizácia pôsobnosti obvodných úradov vo vybranom kraji SR
April 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Štefan Benc
Aplikácia správneho práva v činnosti vybraného subjektu verejnej správy
May 2013
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Benc
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
April 2015
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Billik
Issues of satellite municipalities in the vicinity of Bratislava and proposals of solutions of arisen problems
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Billik
Podnikanie s rýchlorastúcimi drevinami na znevýhodnených pôdach v podmienkach SR
September 2019
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Blesáková
Kompetencie VÚC v rozvoji vidieckeho turizmu v Trnavskom kraji
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Simona Brečková
Právne a ekonomické postavenie obcí a samosprávnych krajov
April 2011Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Czako
Kompetencie ústredných orgánov štátnej správy
May 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Danková
Pôsobnosť subjektov VS SR v oblasti evidencie nezamestnaných
April 2015
Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jana Devečková
Pôsobnosť samosprávnych krajov v regionálnom rozvoji
April 2016
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Devečková
Pôsobnosť samosprávnych krajov v regionálnom rozvoji
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Dobrotka
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch štátnej správy
May 2011Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adela Dubecká
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti životného prostredia
April 2011
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Ducký
Reforma ESO - štrukturálne zmeny štátnej správy SR
May 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Eva Ďurčanská, PhD.
Efektívnosť služieb poskytovaných miestnymi samosprávami v oblasti regionálneho školstva
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Ďurkovič
Kompetencie miestnych orgánov štátnej správy
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Ďurkovič
Zhodnotenie výkonu kompetencií orgánov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti životného prostredia
April 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Fajtlová
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti sociálnych vecí
April 2011Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Fekulová
Competences of state government and self-government in protection of Slovak monument fund
April 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Fekulová
Public administration in V-4 countries
May 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Furdová
Tourism in the Košice region in terms of legal regulation
April 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Reforming process in public administration in Slovakia and its impact on performance of municipalities´ original and transferred competences
September 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Reforming process in public administration in Slovakia and its impact on performance of municipalities´ original and transferred competences
September 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Gajdošová
Kompetencie PPA pri poskytovaní priamych platieb a podpôr rozvoja vidieka orientovaných na poľnohospodársku pôdu
May 2012
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Gatyás
Kompetencie orgánov štátnej správy na regionálnej úrovni
May 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mgr. Henrich Gaulieder
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Roderik Georgiev
Rozvoj vybraných regiónov z pohľadu kompetencií samosprávy
April 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Hajdinová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
May 2011Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Hozlárová
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
April 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Hrmová
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o životné prostredie v Trenčianskom kraji
April 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hubačiková
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
April 2014
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
Originálne kompetencie samosprávy so zameraním na sociálne aspekty rozvoja bývania
May 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Jašš
Realizácia pôsobnosti obvodných úradov vo vybranom kraji SR
May 2013Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Hana Kalužáková
Efektivita verejného obstarávania vo verejnej správe na Slovensku a v Českej republike a dopad na rozvoj regiónov
May 2016
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Karabinoš
The scope of self-governing regions in regional development
April 2013
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Monika Klučárová
Právne a ekonomické postavenie obcí a samosprávnych krajov
April 2013
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kovácsová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Krnčanová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľudovít Lacko
Kompetencie miestnych orgánov štátnej správy
May 2011
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Lacko
Kvalita správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania
April 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Lichnerová
Hodnotenie výkonu kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku
September 2021
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Lisická
Účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (vo vybraných obciach) regiónu
April 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Anna Lokajová
Dopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientom
April 2020Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
Efektívnosť orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania
May 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Nagyová
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
April 2013Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Nitránska
Kompetencie špecializovanej štátnej správy a samosprávy v oblasti dopravy
April 2011
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Porubská
Úroveň informatizácie verejnej správy vo vybraných krajinách EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Senková
Pôsobnosť subjektov záujmovej samosprávy vo vybraných krajinách EU
May 2012Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Sobeková
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti životného prostredia
May 2011
Displaying the final thesis
56.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Ing. Eva Solčanová
Administratívna podpora podnikania v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie
May 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Katarína Sopková
Úloha ekologického poľnohospodárstva v rozvoji vidieka vo vybraných regiónoch Slovenska
July 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Starčoková
Efektívnosť správneho konania orgánov verejnej správy v oblasti sociálnych vecí
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Struhárová
Decision making procedures in particular self-government institutions
April 2014
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Szulányi
European Grouping for Territorial Cooperation - development issues in slovakia and in selected EU country
April 2016
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Šalkovská
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti sociálnych vecí
May 2011
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Ščípová
Kompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch vo vybraných okresoch SR
April 2019
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Dušan Šenkárik
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
April 2020
Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Lucia Šindlerová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
April 2015
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Šindlerová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
October 2015
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adam Štefek
Identifikácia primárnych regionálnych problémov a nástroje ich riešenia vo vybranom území
April 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Takáčová
Právne a ekonomické postavenie obcí a samosprávnych krajov
May 2012
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Kamol Tojiev
Competence and functioning of the Client Centers at district offices in selected regions of Slovakia
April 2019
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Tŕniková
Original and transferred competences of the state to municipalities in selected region in Slovakia
May 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marina Valenćiková
Účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (vo vybraných obciach) regiónu
April 2020
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vicianová
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a subjektov samosprávy v oblasti sociálnych vecí v SR
May 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Vlková
Reforms in public administration in Slovakia
May 2014
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Waldhauserová
Rozvoj vybraných regiónov z pohľadu kompetencií samosprávy
April 2011
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Žanonyová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
April 2013
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eva Žuffová, PhD.
Hodnotenie služieb zamestnanosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo vybraných krajoch na Slovensku a v Českej republike
September 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress