Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Identifikačné číslo: 1634
Univerzitný e-mail: eleonora.marisova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Ábelová
Kompetencie samosprávy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Absolon
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Bacskorová
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Ballová
The scope of self-governing regions in regional development
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Balušík
Realizácia pôsobnosti obvodných úradov vo vybranom kraji SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomaš Benca
Kompetencie pamiatkových úradov a význam ochrany pamiatkového fondu SR z pohľadu vidieckeho turizmu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomaš Benca
1. Realizácia pôsobnosti obvodných úradov vo vybranom kraji SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Benc
Aplikácia správneho práva v činnosti vybraného subjektu verejnej správy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Benc
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Billik
Issues of satellite municipalities in the vicinity of Bratislava and proposals of solutions of arisen problems
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Billik
Podnikanie s rýchlorastúcimi drevinami na znevýhodnených pôdach v podmienkach SR
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Blesáková
Kompetencie VÚC v rozvoji vidieckeho turizmu v Trnavskom kraji
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Brečková
Právne a ekonomické postavenie obcí a samosprávnych krajov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Czako
Kompetencie ústredných orgánov štátnej správy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Zuzana Danková
Pôsobnosť subjektov VS SR v oblasti evidencie nezamestnaných
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Jana Devečková
Pôsobnosť samosprávnych krajov v regionálnom rozvoji
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Devečková
Pôsobnosť samosprávnych krajov v regionálnom rozvoji
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dobrotka
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch štátnej správy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adela Dubecká
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti životného prostredia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Ducký
Reforma ESO - štrukturálne zmeny štátnej správy SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eva Ďurčanská, PhD.
Efektívnosť služieb poskytovaných miestnymi samosprávami v oblasti regionálneho školstva
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Ďurkovič
Kompetencie miestnych orgánov štátnej správy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Ďurkovič
Zhodnotenie výkonu kompetencií orgánov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti životného prostredia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Fajtlová
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti sociálnych vecí
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Fekulová
Competences of state government and self-government in protection of Slovak monument fund
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Fekulová
Public administration in V-4 countries
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Furdová
Tourism in the Košice region in terms of legal regulation
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Reforming process in public administration in Slovakia and its impact on performance of municipalities´ original and transferred competences
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lucia Gabríny, PhD.
Reforming process in public administration in Slovakia and its impact on performance of municipalities´ original and transferred competences
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Gajdošová
Kompetencie PPA pri poskytovaní priamych platieb a podpôr rozvoja vidieka orientovaných na poľnohospodársku pôdu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Gatyás
Kompetencie orgánov štátnej správy na regionálnej úrovni
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Henrich Gaulieder
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roderik Georgiev
Rozvoj vybraných regiónov z pohľadu kompetencií samosprávy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Hajdinová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Hozlárová
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Hrmová
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o životné prostredie v Trenčianskom kraji
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hubačiková
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
Originálne kompetencie samosprávy so zameraním na sociálne aspekty rozvoja bývania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Jašš
Realizácia pôsobnosti obvodných úradov vo vybranom kraji SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Hana Kalužáková
Efektivita verejného obstarávania vo verejnej správe na Slovensku a v Českej republike a dopad na rozvoj regiónov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Karabinoš
The scope of self-governing regions in regional development
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Monika Klučárová
Právne a ekonomické postavenie obcí a samosprávnych krajov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Kovácsová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Krnčanová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudovít Lacko
Kompetencie miestnych orgánov štátnej správy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudovít Lacko
Kvalita správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ivana Lichnerová
Hodnotenie výkonu kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Lisická
Účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (vo vybraných obciach) regiónu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Anna Lokajová
Dopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientom
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
Efektívnosť orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Nagyová
Reformy verejnej správy v SR a vybranom štáte EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Nitránska
Kompetencie špecializovanej štátnej správy a samosprávy v oblasti dopravy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Porubská
Úroveň informatizácie verejnej správy vo vybraných krajinách EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Senková
Pôsobnosť subjektov záujmovej samosprávy vo vybraných krajinách EU
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Sobeková
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti životného prostredia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Ing. Eva Solčanová
Administratívna podpora podnikania v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Katarína Sopková
Úloha ekologického poľnohospodárstva v rozvoji vidieka vo vybraných regiónoch Slovenska
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Starčoková
Efektívnosť správneho konania orgánov verejnej správy v oblasti sociálnych vecí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Struhárová
Decision making procedures in particular self-government institutions
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Szulányi
European Grouping for Territorial Cooperation - development issues in slovakia and in selected EU country
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Šalkovská
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a samosprávy SR v oblasti sociálnych vecí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Ščípová
Kompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch vo vybraných okresoch SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dušan Šenkárik
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lucia Šindlerová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Šindlerová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
október 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adam Štefek
Identifikácia primárnych regionálnych problémov a nástroje ich riešenia vo vybranom území
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Takáčová
Právne a ekonomické postavenie obcí a samosprávnych krajov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kamol Tojiev
Competence and functioning of the Client Centers at district offices in selected regions of Slovakia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Tŕniková
Original and transferred competences of the state to municipalities in selected region in Slovakia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marina Valenćiková
Efficacy of sorted collection of municipal waste (in selected municipalities) of the region
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vicianová
Pôsobnosť subjektov štátnej správy a subjektov samosprávy v oblasti sociálnych vecí v SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Vlková
Reforms in public administration in Slovakia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Waldhauserová
Rozvoj vybraných regiónov z pohľadu kompetencií samosprávy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Žanonyová
Rozhodovacie procesy vo vybraných subjektoch samosprávy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eva Žuffová, PhD.
Hodnotenie služieb zamestnanosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo vybraných krajoch na Slovensku a v Českej republike
september 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná