Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Identifikační číslo: 1634
Univerzitní e-mail: eleonora.marisova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradovP. FandelVEGAZástupca vedúceho projektu01.01.201731.12.2019
2 Ecologica MednetE. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.08.201602.08.2016
3 Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikaniaE. MarišováVEGAgarant01.01.201131.12.2012
4 Energetická politika krajín V4 v oblasti obnoviteľných zdrojovE. MarišováStrategic Grantsgarant01.09.201520.03.2017
5 EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4E. MarišováSmall Grants STOP!!!garant01.11.200930.04.2010
6 Identifikácia nových prístupov pre miestny, participatívny a udržateľný potravinársky výrobný modelE. MarišováHorizontgarant01.09.201530.09.2018
7 Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôdeE. MarišováVEGAgarant01.01.201531.12.2017
8 Mládežnícke permakultúrne záhrady - Permakultúra je fajn!E. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.01.201631.12.2018
9 Modelový vývoj pre rýchlejšiu reakciu vysokých škôl na potreby trhuE. MarišováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201615.10.2019
10 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiályE. MarišováInterreggarant01.01.201731.12.2021
11 Najvhodnejšie riadenie environmentálnych zdrojov pre udržateľnú budúcnosťE. MarišováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant01.09.201531.08.2017
12 Nové paradigmy vo výkone verejnej správy v krajinách V4E. MarišováGranty nadáciígarant01.07.201430.06.2017
13 Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcíE. MarišováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant25.10.201631.12.2018
14 Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcíE. MarišováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant11.11.201631.12.2020
15 Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚE. MarišováVEGAgarant01.01.200631.12.2008
16 Podpora regionálneho rozvoja a inováciíE. MarišováGranty nadáciígarant01.09.201531.08.2018
17 Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v Strednej EurópeE. MarišováStrategic Grantsgarant01.08.201531.07.2017
18 Posilňovanie regionálneho rozvoja a inováciíE. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvázodpovedný riešiteľ01.01.201631.12.2018
19 Priestorová optimalizácia výkonu kompetencií samosprávnych jednotiekE. MarišováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.07.201530.06.2019
20 Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasyE. MarišováAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠzodpovedný riešiteľ01.01.201531.12.2016
21 Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy.E. MarišováBilaterálna spoluprácagarant01.01.201531.12.2016
22 Rozvoj ľudských zdrojov mimovládnych organizáciíE. MarišováInterreggarant01.05.202031.08.2021
23 Rozvoj socialistických priemyselných pamiatok pre účely cestovného ruchu - IHSTE. MarišováGranty nadáciígarant01.06.201530.11.2016
24 Sieť programov vidieckeho turizmuE. MarišováCEEPUSgarant01.01.201031.08.2018
25 Sieť vidieckeho turizmu a kultúrneho dedičstva v Dunajskom regióneE. MarišováGranty nadáciígarant01.01.201430.11.2015
26 Spolupráca v rámci historickej Jantárovej cesty - globálne povedomieE. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201431.08.2017
27 Strengthening the Lifelong Learning in Environmental Sciences in RussiaE. MarišováTempusgarant15.10.201214.10.2015
28 Špecifiká verejnej správy a rozvojových politík v krajinách EÚ a V 4E. MarišováSmall Grants STOP!!!garant01.01.200631.12.2007
29 The best ERM (ecoremediation) solutions for sustainable futureE. MarišováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant22.01.2016
30 Transatlantic empowering the skills, knowledge and knowhow in teaching and learning bio energy entrepreneurshipE. MarišováEU-Canadagarant16.09.201015.09.2013
31 Tvorba a implementácia TLP (TeachingLearning-Practising) modelu do vzdelávania v oblasti komunálnej politiky a ekonomikyE. MarišováKEGAgarant28.04.201701.06.2017
32 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdrojelektor19.08.201331.07.2015
33 Vidiecky cestovný ruch a kultúrno-historická sieť v PodunajskuE. MarišováGranty nadáciígarant01.09.201531.08.2016
34 Vytváranie základov pre rozvoj programov doktorandského štúdia v oblasti obehového hospodárstvaE. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant01.09.201931.08.2021
35 Vývoj modelov pre rýchlejšiu odozvu inštitúcií vyššieho vzdelávania na potreby trhuE. MarišováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant15.10.201715.10.2020
36 Zlepšenie prístupu a využitia informácií verejného sektoraE. MarišováGranty nadáciígarant01.01.200531.12.2007
37 Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxeE. MarišováLeonardo da Vincigarant01.01.200931.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý