Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Identifikační číslo: 1634
Univerzitní e-mail: eleonora.marisova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)

     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1
 Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Zástupca vedúceho projektu
01.01.2017
31.12.2019
2
 Ecologica Mednet
E. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.08.201602.08.2016
3 Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikaniaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201131.12.2012
4
E. MarišováStrategic Grants
garant
01.09.2015
20.03.2017
5Small Grants STOP!!!
garant
01.11.200930.04.2010
6 Európska odpoveď na COVID-19: Riešenie behaviorálnych, sociálnych a ekonomických prvkov
Horizont 2020
garant15.10.2020
14.10.2023
7 Európska sieť pre podnikateľov v oblasti inteligentných technológií v poľnohospodárstveErasmus+ (ostatné)garant
01.11.2020
31.10.2023
8 Identifikácia nových prístupov pre miestny, participatívny a udržateľný potravinársky výrobný modelE. Marišová
Horizont 2020
garant
01.09.2015
30.09.2018
9
 Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôde
E. MarišováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2015
31.12.2017
10 Mládežnícke permakultúrne záhrady - Permakultúra je fajn!E. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
01.01.2016
31.12.2018
11
 Modelový vývoj pre rýchlejšiu reakciu vysokých škôl na potreby trhu
E. MarišováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant
15.10.2016
15.10.2019
12 Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiályInterreg Europe
projektový manažér
01.01.2017
31.12.2021
13E. Marišová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
01.09.2015
31.08.2017
14
 Nové paradigmy vo výkone verejnej správy v krajinách V4
Granty nadácií
garant01.07.2014
30.06.2017
15
 Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcíE. Marišová
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
25.10.2016
31.12.2018
16
 Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcí
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
11.11.2016
31.12.2020
17
 Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2006
31.12.2008
18E. MarišováGranty nadácií
garant
01.09.2015
31.08.2018
19
 Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v Strednej EurópeE. MarišováStrategic Grants
garant
01.08.201531.07.2017
20
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2020
31.08.2022
21
 Posilňovanie regionálneho rozvoja a inováciíErasmus+ KA2 Strategické partnerstvázodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
22
 Priestorová optimalizácia výkonu kompetencií samosprávnych jednotiek
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2015
30.06.2019
23
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
zodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2016
24
 Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy.
E. Marišová
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2015
31.12.2016
25
Interreg
garant
01.05.2020
31.08.2021
26
 Rozvoj socialistických priemyselných pamiatok pre účely cestovného ruchu - IHST
Granty nadácií
garant
01.06.2015
30.11.2016
27 Sieť programov vidieckeho turizmuCEEPUSgarant01.01.201031.08.2018
28 Sieť vidieckeho turizmu a kultúrneho dedičstva v Dunajskom regióneGranty nadáciígarant
01.01.2014
30.11.2015
29
 Spolupráca v rámci historickej Jantárovej cesty - globálne povedomieErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
01.09.2014
31.08.2017
30
Tempus
garant
15.10.2012
14.10.2015
31 Špecifiká verejnej správy a rozvojových politík v krajinách EÚ a V 4
Small Grants STOP!!!
garant
01.01.2006
31.12.2007
32
 The best ERM (ecoremediation) solutions for sustainable future
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
22.01.2016
33
 Transatlantic empowering the skills, knowledge and knowhow in teaching and learning bio energy entrepreneurshipE. MarišováEU-Canada
garant
16.09.2010
15.09.2013
34
 Tvorba a implementácia TLP (TeachingLearning-Practising) modelu do vzdelávania v oblasti komunálnej politiky a ekonomiky
E. Marišová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant28.04.201701.06.2017
35
 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.2013
31.07.2015
36E. MarišováGranty nadácií
garant
01.09.201531.08.2016
37
E. Marišová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.09.2019
31.08.2021
38
 Vývoj modelov pre rýchlejšiu odozvu inštitúcií vyššieho vzdelávania na potreby trhu
E. Marišová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2017
15.10.2020
39
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ01.02.2019
40 Zlepšenie prístupu a využitia informácií verejného sektoraE. Marišová
Granty nadácií
garant
01.01.2005
31.12.2007
41
 Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe
Leonardo da Vinci
garant
01.01.2009
31.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý