Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Identification number: 1634
University e-mail: eleonora.marisova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)

     Lesson     Projects     
Publications
     
Bodies
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), p. 206--217. ISBN 978-80-8105-961-2.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.