Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identification number: 1635
University e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     Lesson
     
Projects          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Beáta Ballová
Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Beáta Ballová
Architektonické riešenie priestorov vytipovaných agroturistických zariadení
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Bašová
Riešenie vidieckeho uličného priestoru so zameraním na oplotenie a zeleň.
May 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Bašová
Riešenie vidieckeho uličného priestoru so zameraním na oplotenie a zeleň
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denis Bechera
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2015Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Denis Bechera
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Bellayová
Rekreácia a športové aktivity v areáli prístav Skalica
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Bellayová
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2014
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Annamária Bertová
Architektonické riešenie priestorov vytypovaných agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie
May 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Bocán
Architektonické riešenie priestorov vytypovaných agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie
May 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Bošáková
Uplatnenie vodných prvkov vo vidieckom priestore
May 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominik Černík
Uplatnenie vodných prvkov vo vidieckom priestore
May 2016Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Černík
Využitie vodných prvkov vo vidieckom priestore
April 2018
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Čúrniková
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí.
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nina Čúrniková
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí s možnosťou úpravy na súčasné štandardy a požiadavky na využitie ako obytnej záhrady
May 2011Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jakub Čverha
Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
May 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Eichler
Architektonicko-sadovnícke dotvorenie vybraných verejných priestorov v meste Nitra
May 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Eichler
Architektonicko-sadovnícke dotvorenie vybraných verejných priestorov v meste Nitra
May 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Falťanová
Rekreácia a športové aktivity v prímestskom prostredí
April 2018
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Feriančik
Riešenie kúpacích jazierok v spojitosti s využívaním záhrad.
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Ficová
Architektonické riešenie priestorov vytypovaných agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Ficová
Projekt obnovy historickeho parku v obci Santovka
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Gregorová
Architektonické riešenie a sadovnícke úpravy agroturistických zariadení.
May 2017Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Paulína Gromová
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Paulína Gromová
Rekreácia a ostatné športové aktivity v obci Nedožery-Brezany
April 2020
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Harant
Vzťah hospodárskeho a obytného objektu vo vidieckom prostredí s preukázaním v konkrétnej vytipovanej obci.
May 2013
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Harant
Vzťah hospodárskeho a obytného objektu vo vidieckom prostredí s preukázaním v konkrétnej vytypovanej obci
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Hollá
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
May 2014
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jakub Hucík
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Dominika Imreová
Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
May 2018
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Ivančíková
Inovácia tradičných materiálov v záhradne architektonickej tvorbe
May 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Janošková
Tvorba priestoru pre súčasné potreby sokoliarstva
May 2017
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Ježíková
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
May 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Ježíková
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí s možnosťou úpravy na súčasné štandardy a požiadavky na využitie ako obytnej záhrady.
May 2012Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Koľ
Inovácia tradičných materiálov v záhradne architektonickej tvorbe
May 2017
Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Anna Krajčovičová
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2021
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anna Kubáňová
Sadovnícko architektonické riešenie vegetačnej strechy River Garden v Prahe
May 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Radka Kureková
Architektonické riešenie priestorov vytipovaných agroturistických zariadení
May 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Macánek
Riešenie vidieckeho uličného priestoru so zameraním na oplotenie a zeleň
May 2012
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Veronika Makvová
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
May 2021
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Natália Mrvová
Využitie vodných prvkov v záhradách
May 2015Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Natália Mrvová
Využitie vodných prvkov v spojitosti s realizáciou záhrad
May 2013
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Riana Nociarová
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
May 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Pástorová
Architektonické a krajinárske riešenie poľnohospodárskeho družstva v obci Brhlovce
May 2018Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Anna Pástorová
Krajinno-architektonický návrh úprav vidieckej krajiny v obci Dobrá Niva
April 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Laura Petiková
Využitie vodných prvkov v spojitosti s realizáciou záhrad a parkov
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Laura Petiková
Využitie vodných prvkov v spojitosti s realizáciou záhrad
May 2017
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Plaštiak
Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
May 2018
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Plaštiak
Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
April 2020Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Poláková
Využitie vodných prvkov v záhradách
May 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Rábek
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
May 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Rábek
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí s možnosťou úpravy na súčasné štandardy a požiadavky na využitie ako obytnej záhrady
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lýdia Račková
Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Sharifiová
Rekreácia a príbuzné športové aktivity vo vidieckom prostredí ako možnosť využívania potenciálu vidieckej krajiny
May 2012Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Sharifiová
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
May 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Silný
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2016
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Silný
Riešenie vidieckeho uličného priestoru so zameraním na oplotenie a zeleň
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Slobodníková
Revitalizácia verejného priestranstva vidieckeho sídla - Obec Slovenská Ľupča
April 2020
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Slobodníková
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
May 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Škvarková
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
May 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Škvarková
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
April 2020
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Tomašek
Rekreácia a príbuzné športové aktivity vo vidieckom prostredí ako možnosť využívania potenciálu vidieckej krajiny
May 2013Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Erika Vajdová
Architektonické riešenie priestorov vytipovaných agroturistických zariadení
May 2014Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erika Vajdová
Architektonické riešenie priestorov vytipovaných agroturistických zariadení
May 2015Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Daniela Vančová
Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí.
May 2018
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrea Zajacová
Krajinno-architektonický návrh úprav areálu kúpeľov Byšta
May 2020
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Žbirková
Použitie vegetačných koreňových čistiarni ako riešenie domových ČOV
May 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress