Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Autor: Ing. Martina Sharifiová
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Alena Hroncová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problémom zmeny súčasných vidieckych záhrad a porovnáva ich s tradíciami a funkciou záhrady v minulosti s nadväznosťou na bývanie. V hlavnej časti sa podrobnejšie zaoberáme analýzami, porovnávaním a budúcim smerovaním troch vytypovaných súkromných priestorov v troch rôznych obciach na strednom Slovensku. Podkladom pre nás sú výsledky analýz, ktorými stanovíme návrh zmien vo funkcii záhrad, ktoré by mali vyzdvihnúť pozitíva a odstrániť súčasné negatívne prvky. Prácou poukazujeme hlavne na zmeny v súčasnom ponímaní záhrady v dôsledku módnych trendov a stierania rozdielov dediny a mesta, ktoré ovplyvňujú predstavy majiteľov o jej hlavnej funkcii rôznymi smermi. Naším cieľom je tieto predstavy pozitívne ovplyvniť tak, aby prekombinované a neharmonizujúce prvky boli potlačené a funkčné plochy boli využité optimálne s ohľadom na tradície, kultúrne a regionálne zvláštnosti riešeného územia, pričom ponúkame síce módne, ale estetické riešenie vhodné pre vidiecky typ záhrady.
Klíčová slova:
vidiek, vidiecka záhrada, vidiecky dvor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně