Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identification number: 1635
University e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts          Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Small Buildings for Economic Use in the Rural Environment
Written by (author):
Ing. Adam Plaštiak
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:Katarína Rovná, PhD., Dipl. Ing.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
Summary:Bakalárska práca sa sústreďuje na zanalyzovanie súčasného stavu dvora na vidieku a na návrhy pre zlepšenie funkčno-prevádzkových riešení týkajúcich sa drobnochovu. V prvej časti sú opísané základné pojmy a definície týkajúce sa vidieka, vidieckej krajiny a pod. Typy zástavieb vo vidieckom prostredí ukazujú na rôznorodé usporiadanie rodinných domov a tým spojené aj rozdelenie zvyšnej záhrady. V druhej časti sú opísané výsledky pochádzajúce z rozanalyzovania súčasného stavu. Nasleduje navrhnutie troch modelových riešení, ktoré sme ďalej rozvíjali do troch návrhov. Najväčším problémom tohto dvora bola vzdialenosť medzi jednotlivými stavbami a aktivitami, ktoré boli s nimi spojené. Tento problém sme vyriešili vo všetkých troch návrhoch a na dvor sme navrhli nové riešenia na chov hospodárskych zvierat.
Key words:
vidiek, poľnohospodárstvo, drobnochov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited