Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikačné číslo: 1635
Univerzitný e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
Autor: Ing. Adam Plaštiak
Pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Oponent:
Katarína Rovná, PhD., Dipl. Ing.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.
Abstrakt:
Bakalárska práca sa sústreďuje na zanalyzovanie súčasného stavu dvora na vidieku a na návrhy pre zlepšenie funkčno-prevádzkových riešení týkajúcich sa drobnochovu. V prvej časti sú opísané základné pojmy a definície týkajúce sa vidieka, vidieckej krajiny a pod. Typy zástavieb vo vidieckom prostredí ukazujú na rôznorodé usporiadanie rodinných domov a tým spojené aj rozdelenie zvyšnej záhrady. V druhej časti sú opísané výsledky pochádzajúce z rozanalyzovania súčasného stavu. Nasleduje navrhnutie troch modelových riešení, ktoré sme ďalej rozvíjali do troch návrhov. Najväčším problémom tohto dvora bola vzdialenosť medzi jednotlivými stavbami a aktivitami, ktoré boli s nimi spojené. Tento problém sme vyriešili vo všetkých troch návrhoch a na dvor sme navrhli nové riešenia na chov hospodárskych zvierat.
Kľúčové slová:
vidiek, poľnohospodárstvo, drobnochov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene