Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikačné číslo: 1635
Univerzitný e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
Projekty
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Autor:
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Oponent:
Ing. Lukáš Rábek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Abstrakt:BECHERA, Denis: Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Vedúci Diplomovej práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. 2017 Diplomová práca sa zaoberá spracovaním problematiky využívania voľného času ľudí vo vidieckom prostredí, najmä na športové a rekreačné aktivity, ale aj na kultúrno- spoločenské udalosti. Zaoberá sa tiež potenciálom vybraného riešeného územia na tieto činnosti v spojitosti s aktivitami, ktoré ovplyvňovali územie v minulosti. Teoretická časť sa zaoberá podrobnejším rozborom slov a slovných spojení voľný čas, rekreácia a šport. Skúma ich význam a spojitosť s človekom v súčasnosti. Zaoberá sa využitím týchto aktivít v súčasnosti, skúma možnosti a nové trendy v trávení voľného času a na vývoj osobnosti človeka. Zaoberá sa skúmaním dlhodobého potenciálu oblasti a možnosťami využitia pre rekreačné a športové aktivity. Práca skúma potenciál mikroregiónu Drahoviec a využitie nadregionálnej cyklotrasy, ako nástroja na prilákanie návštevníkov do oblasti. Zaoberá sa aj minulosťou obce, porovnáva a analyzuje zmeny verejných priestorov z hľadiska dopravného, funkčného, estetického a kompozičného. Skúma spôsoby obnovy, regenerácie a budovania verejných priestorov na dosiahnutie lepšieho funkčného využitia mikroregiónu. Skúma a analyzuje moderné technológie v oblasti bezpečnosti, prevádzky, vzdelávania a športu a vo vlastnej práci ich aplikuje do riešeného územia s prihliadnutím na lokalitu vidieckeho sídla a koncept návrhu. Vlastná práca sa zaoberá riešením časti východného brehu jazera Važina v obci Drahovce. Konkrétne rieši možnosti priestoru pre vytvorenie moderného parku, ktorý má základ v tradičných riešeniach, ale nesie v sebe prvky moderného priestoru s technologickými prvkami súčasnosti. Skúma a mapuje terén s následným spracovaním a vyhodnotením údajov z analýz na obnovenie niektorých existujúcich častí a vybudovanie nových častí. Zaoberá sa využitím riešeného územia ako zástavkou a konečnou destináciou na nadregionálnej cyklotrase, ktorá by poskytovala priestory na kempovanie, kultúrne vyžitie, športové činnosti. Okrem krátkodobých aktivít sa práca zaoberá aj prispôsobením územia pre zahraničných návštevníkov a pre presunutie aktivít v obci do riešeného územia. Vlastná práca skúma aj prostredie ako činiteľa, ktorý ovplyvňuje športové a rekreačné činnosti.
Kľúčové slová:
voľný čas, zeleň, technológia, rekreácia, kultúra, šport , spoločnosť, tradícia, komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene