Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rekreácia a športové aktivity v prímestskom prostredí
Autor: Ing. Adriana Falťanová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Antonín Nemec, Dipl. Ing.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekreácia a športové aktivity v prímestskom prostredí
Abstrakt:
V súčasnosti pri veľkom počte sedavých zamestnaní a presýtení trhu nezdravými fastfoodovými reťazcami, opäť stúpol záujem o zdravý životný štýl a s ním spojené aj aktívne trávenie voľného času, ideálne vo vonkajšom prostredí, v prírode. Napriek tomu, že sa najmä v poslednej dobe darí reagovať na dopyt po týchto priestoroch, najmä na Slovensku ich je však stále nedostatok. Cieľom práce je pretvoriť nevyužívaný priestor v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v prechodnej zóne medzi obytným a prírodným lesným prostredím na športovo-rekreačnú zónu, vzhľadom na vzácnosť okolitej prírody, doplnenú o edukačnú funkciu. Samotnému návrhu predchádzali.prieskumy terénu, zoznámenie sa s rekreačnými možnosťami v okolí riešeného územia a spracovanie analytickej časti v samotnom riešenom území. Návrh ďalej vychádza z ideového zámeru a spracovaný je vo forme pôdorysného grafického spracovania, výtýčenia komunikácií a navrhnutých vegetačných prvkov, spracovania konštrukčných detailov navrhnutej vybavenosti a priestorových vizualizácií. Výstupom je ucelený projekt návrhu plnohodnotného športovo-rekreačného priestoru v blízkosti obytnej zóny, avšak v priamom napojení na prírodné prostredie.
Klíčová slova:rekreácia, turizmus, kontaktná zóna, šport

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně