Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

     
Výuka     Projekty
     
Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie vodných prvkov vo vidieckom priestore
Autor:
Ing. Dominik Černík
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Anna Dobrucká, PhD., Dipl. Ing.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie vodných prvkov vo vidieckom priestore
Abstrakt:
V diplomovej práci sa zameriavam na vyhľadávanie a tvorbu možných foriem rekreácie z hľadiska využitia súčasnej vodnej nádrže. Prvá kapitola je charakterizovaná vodou, ktorá so sebou nesie veľký význam pre fungovanie živých organizmov vrátane človeka samotného. V druhej kapitole sa dostávam k vodným nádržiam ako k prvkom, ktoré sú dominantou v nížinných a pahorkatinových oblastiach. Opisujem ich využitie pre rekreáciu, ktoré je v dnešnej dobe dôležité pre pozitívny rozvoj celkového využitia krajiny s čím súvisí aj vegetácia v ich blízkosti, o ktorú je povinnosťou sa starať, aby sa stav prostredia, v ktorom žijeme zodpovedal čistote a využitiu. Nasledujúca kapitola je zameraná pre rekreáciu, ktorá je v našich životoch potrebná pre obnovenie fyzických a duševných síl. Sú v nej charakterizované pozitívne a aj negatívne faktory, ktorým by sme sa mali vyvarovať aby nedochádzalo k devastácií určitej rekreačnej oblasti. V ďalších kapitolách sú uvedené do problematiky témy akými je turizmus a cykloturistika, ktoré sú bezpodmienečne prepojené z každého hľadiska. Spolu tvoria reťazec, ktorý so svojim dobrým návrhom vie posunúť riešenú oblasť veľmi ďaleko z hľadiska jeho využitia rekreácie. Poslednú kapitolu tvorí krajina, do ktorej spadá jej význam, tvorba, údržba, účel. Tvorba krajinnej štruktúry pre budúce fungovanie krajiny z hľadiska jej využitia je veľmi dôležitá. Preto jej postavenie je prvoradé pri tvorbe rekreačných oblastí, kde dochádza ku konfrontácií človeka a prírody.
Klíčová slova:
rekreácia, turizmus, vodná nádrž, krajina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně