Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Riešenie vidieckeho uličného priestoru so zameraním na oplotenie a zeleň
Autor:
Ing. Marek Silný
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Štefan Lančarič, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Riešenie vidieckeho uličného priestoru so zameraním na oplotenie a zeleň
Abstrakt:
Riešenie oplotenie býva dnes častým problémom mnohých rodinných domov alebo novostavieb. Je to zapríčinené predovšetkým jeho nesprávnou voľbou, či už konštrukčnou alebo materiálovou. Predkladaná bakalárska práca rieši túto problematiku spolu aj s predzáhradkami a celým uličným priestorom, čo bolo stanovené aj za cieľ práce. Obsahuje informácie o vývoji vidieka, či oplotenia v našej krajine a o jeho doterajších formách. Popisuje oplotenie, jeho nadväznosť na architektúru stavby aj s jeho materiálmi, ich výhody, či nevýhody. Rozoberá jeho súčasti ako sú smetné nádoby, umiestnenie elektromeru a pod, pretože pri ich kompozičnom riešení vznikajú časté problémy a ponúka cenné rady. Taktiež obsahuje príklady rastlín vhodných do vidieckych predzáhradiek a tabuľky s vhodnými druhmi do živých plotov. Pri riešení uličného priestoru boli zvolené 3 obce Slovenska z rôznych častí - nížinnej, podhorskej a horskej. Tieto oblasti charakterizujú obce Zeleneč, Horné Orešany a Lednica. Každú z obcí sme rozanalyzovali a v obci Zeleneč sme riešili uličný priestor spolu s oplotením a uličnou zeleňou aj formou návrhov. Cieľom návrhov uličného priestoru bolo jeho kompozičné zjednotenie a harmonické pôsobenie. Pri návrhoch oplotenia sme sa sústreďovali na jeho architektonickú nadväznosť na budovu a okolitú zástavbu. Výsledné návrhy môžu poslúžiť ako inšpiračný zdroj pre danú obec.
Klíčová slova:
uličný priestor, oplotenie, predzáhradka, vidiek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně