Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikačné číslo: 1635
Univerzitný e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Revitalizácia verejného priestranstva vidieckeho sídla - Obec Slovenská Ľupča
Autor:
Ing. Anna Slobodníková
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ladislav Peťko
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Revitalizácia verejného priestranstva vidieckeho sídla - Obec Slovenská Ľupča
Abstrakt:
Abstrakt SLOBODNÍKOVÁ, Anna: Revitalizácia verejného priestranstva vidieckeho sídla – obec Slovenská Ľupča. [Diplomová práca]. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. – Školiteľ: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Nitra: FZKI, SPU, 2020. Počet strán 68. Práca poukazuje na dôležitosť využitia verejného priestranstva a zelene na vidieku. Zaoberá sa vývojom vidieckych sídiel so zreteľom na námestia a aktívne využívané zelené plochy. Uvažuje o vhodnosti rozmiestnenia a druhovej skladby vegetácie v konkrétnych zónach obce Slovenská Ľupča. Navrhuje realizáciu drevín a bylín riešenej plochy so zachovaním krajinného a historického rázu danej obce. Analyzuje súčasný a navrhovaný stav zelene. Prináša návrh v podobe revitalizácie zelene s konkrétnym sortimentom použitých drevín a rastlín, s cieľom estetizácie a multifunkčnej využiteľnosti riešeného prostredia.
Kľúčové slová:
Revitalizácia zelene, Zeleň vidieka, Vidiek, Vidiecke sídlo, Verejné priestrastvo, Námestie, Prírodné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene